W obozach 1944-1945

Byłem tam.

W miarę trwania deportacji, getto stawało się coraz mniejsze. Obszar, na którym mieszkał Jakob, był ostatnim, który został wysiedlony. Na ścianach bdynków zawisły ogłoszenia, które nakazywały ludziom, stwienie się na dworcu kolejowym, w celu wyjazdu do innego obozu”.

W końcu, gdy zaprzestano dystrybucji żywności, Jakob i jego rodzina nie widzieli innego wyjścia niż opuszczenie getta. Gdy pociąg zatrzymał się w Auschwitz-Birkenau, wszystkich przybyłych Żydów poddano tzw. selekcji, a Jakob został siłą oddzielony od mamy i ojca.

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Tutaj skupisz się na Jakubie i jego przeżyciach w obozie.

Deportacje z getta

Jakob mówi o deportacjach z getta.

1) Posłuchaj, jak Jakob opowiada o deportacji z getta.

Przyjazd do Auschwitz-Birkenau

Jakob opowiada o przybyciu do Auschwitz-Birkenau.

2) Posłuchaj Jakoba, który opowiada o przybyciu do Auschwitz-Birkeanu. Odpowiedz na następujące pytania.

  • 2a. Dlaczego Jakub i jego rodzina ,,dobrowolnie" zgodzili się na transport?

  • 2b. Dlaczego więzień w pasiaku uderzył Jakuba w twarz?

  • 2c. Co najbardziej Cię poruszyło w opowiadaniu Jakuba o dotarciu transportu do obozu?

  • 2d. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak wyglądało ,,życie" w obozie?

Rejestracja

Jakob mówi o rejestracji.

3) Posłuchaj jak Jakob opowiada o rejestracji w obozie.

Obóz cygański

Jakob opowiada o „romskim obozie rodzinnym".

 4) Posłuchaj Jakoba, który opowiada o romskim obozie rodzinnym.

Selekcje

Jakob opowiada o obozowych selekcjach.

5) Posłuchaj Jakoba, który opowiada o selekcjach w obozie.

Przetransportowani do obozu pracy

Jakob mówi o transporcie do obozu pracy.

6) Posłuchaj Jakoba, który opowiada o transporcie do obozu pracy niewolniczej.

Na peryferiach Braunschweig

Jakob mówi o obozie pracy niewolniczej.

7) Posłuchaj Jakoba, gdy mówi o obozie pracy niewolniczej.

Fabryka w Vechelde

Jakob mówi o niewolniczej pracy w fabryce.

8) Posłuchaj Jakoba, gdy mówi o niewolniczej pracy w fabryce.

Dodatkowe materiały