Życie się zmienia 1938-1940

Byłem tam.

Jakob miał 14 lat, kiedy 1 września 1939 r. wybuchła wojna i niemieccy żołnierze maszerowali ulicami Łodzi. 

Później, tej samej jesieni, kiedy Jakob przygotowywał się do podjęcia dalszej nauki, nic już nie było takie same. Wszystkie żydowskie dzieci były zmuszone opuścić szkołę.  Nazwy ulic zostały zmienione i Żydom zabroniono chodzić główną ulicą, którą nazwano ul. Adolfa Hitlera (Adolf Hitler Strasse).

 

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Wykonując to ćwiczenie, będziesz mógł bardziej wnikliwie prześledzić, jak zmieniało się życie Jakuba w okupowanej Łodzi.

Fräulein (Pani) Rappaport

Jakob mówi o tym, jak zmieniła się sytuacja w Łodzi i jak zaczęli do niej napływać żydowscy uchodźcy. 

1) Posłuchaj jak Jakob opowiada o tym, jak zmieniło się jego życie.

Wybuch wojny w 1939 roku

Jakob opowiada o tym, co się wydarzyło w Łodzi, kiedy wybuchła wojna.

2) Posłuchaj jak Jakub opowiada o początku wojny w jego mieście i o nastrojach ludności Łodzi. Następnie odpowiedz na poniższe pytania.

  • 2a. Dlaczego plakat został przylepiony na bramie? Kto miał go zobaczyć i przeczytać to, co na nim było?

  • 2b. Jak sądzisz, dlaczego Jakub tak dobrze zapamiętał te dwa wydarzenia: plakat na bramie i obraźliwą reakcję policjanta?

Żydowskim dzieciom nie wolno chodzić do szkoły

Jakob opowiada o sytuacji, kiedy jemu i innym żydowskim dzieciom zakazano  chodzić do szkoły. 

3) Posłuchaj opowieści Jakoba o tym jak on i inne żydowskie dzieci musiały opuścić szkołę.

Na miejskim placu wykonano egzekucję przez powieszenie

Jakob opowiada o sytuacji panującej w Łodzi.

4) Posłuchaj jak Jakob opowiada o sytuacji w Łodzi.

Chciałem tylko przejść przez ulicę

Jakob mówi o tym, jak został aresztowany.

5) Posłuchaj Jakoba opowiadajacego o okolicznościach swojego aresztowania.

  • 5a. Dlaczego Jakub znalazł się w areszcie?

  • 5b. Co przede wszystkim powodowało, że czuł się tam przygnębiony?

Polscy Żydzi wyrzucani z Niemiec

Pokaz slajdów.

Okupacja Łodzi przez wojsko niemieckie

Pokaz slajdów.

Starszeństwo Żydów ma się zajmować wszystkimi sprawami Żydów

Pokaz slajdów.

Poprzednia strona
Moje dzieciństwo 1925-1938

Dodatkowe materiały