Moje dzieciństwo 1925-1938

Byłem tam.

Jakob Ringart urodził się w 1925 r. w Łodzi, mieście położonym na południowy zachód od Warszawy.Jego ojciec Isaj pracował jako urzędnik w dużym banku, a jego matka Sara była gospodynią domową. Jakob miał dwóch starszych braci: Artura i Bolesława.

W miejskiej szkole, do której uczęszczał był jedynym Żydem w klasie liczącej 30 uczniów. Zdawał do gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego, ale nie został przyjęty, ze względu na obowiązujące już wtedy ograniczenia w liczbie Żydów przyjmowanych do szkół średnich (tzw. numerus clausus).  Dlatego uczył się w prywatnej szkole średniej. Uważał się za polskigo chłopca o żydowskim pochodzeniu, ale często był w szkole narażony na  antysemityzm. 

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Ćwiczenie to dotyczy Jakuba i jego rodziny; zastanowisz się, jak wyglądało ich życie przed wojną.

Moja rodzina

Jakob opowiada o swojej rodzinie i dzieciństwie w Łodzi.

Rodzina Ringartów w piątkowy wieczór na początku lat 30-tych. Przy stole siedzą od lewej: Bolesław, lat 11, ojciec - Isaj, Jakob, lat 8, Aron, lat 16 i matka – Sara.

1) Przyjrzyj się zdjęciu rodziny siedzącej przy stole podczas kolacji i odpowiedz na następujące pytania.

  • 1a. Jaka atmosfera, Twoim zdaniem, panuje w tej rodzinie?

  • 1b. Co najbardziej przykuwa Twoją uwagę na tym zdjęciu?

2) Posłuchaj jak Jakub opowiada o swoim dzieciństwie. 

Moje szkolne lata

Jakob opowiada o swoich szkolnych latach.

3) Posłuchaj, jak Jakub opisuje swoją szkołę. Odpowiedz na następujące pytania.

  • 3a. Czy Jakub osobiście doświadczył prześladowań związanych z antysemityzmem podczas nauki w szkole? Jeśli tak, jak się to przejawiało?

Łódź – nowoczesne miasto przemysłowe

Pokaz slajdów.

Numerus Clausus (Ograniczona liczba)

Pokaz slajdów.

Dodatkowe materiały