Zdjęcia i dokumenty

Moje dzieciństwo 1925-1938  Życie się zmienia 1938-1940  |  Zamknięcie w getcie 1940-1944  |  W obozach 1944-1945  |  Koniec wojny 1945  |  (Pełna biografia)

Jakob Ringart | Zdjęcia i dokumenty

Wysłuchaj relacji >>

Tylko dla celów edukacyjnych: Kolekcja filmów, zdjęć, dokumentów i tekstów widocznych na platformie Eternal Echoes jest wykorzystywana za zgodą właścicieli praw autorskich. Ze względu na prawa osób trzecich, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do reklamy, prywatność i ograniczenia umowne, nie wolno udostępniać ani rozpowszechniać żadnych treści z Kolekcji.

Jakub Ringart 2010.

Rodzina Ringartów w piątkowy wieczór na początku lat 30-tych. Przy stole siedzą od lewej: Bolesław, lat 11, ojciec - Isaj, Jakob, lat 8, Aron, lat 16 i matka – Sara.

Na zdjęciu Jakob jest ze swoim bratem Bolesławem i z matką. Ma wtedy 14 lat. Zdjęcie zostało zrobione przed hotelem w Tatrach, podczas ich ostatnich wakacji, latem 1939 r.

Jakub mówi: „Aby odwiedzić mojego brata, otrzymałem przepustkę na miasto Bergen ważną w dniach 10-11 lipca 1945 roku. Przepustka została wydana przez amerykańskie władze wojskowe w obozie  Fallingbostel (Follingbostel).”

Jakub mówi: ,,Przepustkę tę wydano na 12-13 lipca 1945 roku przez brytyjskie władze wojskowe w Fallingbostel (Follingbostel), zapewniając, że mogę powrócić do Bergen-Belsen, aby kontynuować poszukiwania moich krewnych.”

Jakub mówi: ,,To jest pierwszy dokument, jaki otrzymałem, przebywając w Niemczech po zakończeniu wojny. Ci z nas, którzy przeżyli, ludzie różnych narodowości, otrzymali tzw. DP Index Card (Karta Przesiedleńca). Została ona wydana przez kraje sprzymierzone Europy Zachodniej po wojnie.” (Displaced Persons (D.P.), tak nazwano byłych więźniów obozów koncentracyjnych i uchodźców, którzy nie mieli dokąd wrócić i musieli przebywać w obozach DP.)

Jakub mówi: ,,To jest moja ,,Field Medical Card” (Polowa Karta Medyczna), (zaświadczenie wydane przez lekarza) wydana 10 czerwca 1945 roku. Te kartę miałem przewieszoną przez szyję, gdy wchodziłem na pokład statku w Lubece, płynąc do Trelleborg. Informuje ona, że choruję na zapalenie płuc, jestem dorosłym mężczyzną z przypisanym numerem  8594.”

Jakub mówi: ,,To moje pierwsze szwedzkie zaświadczenie, które musiałem sam wypełnić podczas podróży statkiem do Trelleborg. Numer 8594 widoczny po prawej stronie znajduje się również na Polowej Karcie Medycznej wydanej przez lekarza.”

To zdjęcie zostało zrobione podczas pierwszych miesięcy pobytu Jakoba w Szwecji.

Jakub mówi: ”Pod koniec 1946 roku, gdy ubiegałem się o stypendium, aby kontynuować studia, poprosiłem szefa internistów C. V. Sædén w Jonas Selggren’s Sanatorium o list polecający. Znał mnie od czasu, gdy byłem leczony na gruźlicę.”

Jakub mówi: ,,Zwróciłem się z zapytaniem do biura poszukiwań w Arolsen w 1962 roku, czy ich rejestry zawierają nazwiska mojej matki i ojca. W odpowiedzi napisali, że nie mają żadnych informacji na temat ich przypuszczalnej niewoli. Jednocześnie poinformowali mnie, że nie są upoważnieni do potwierdzenia ich śmierci.” (International Tracing Service (ITS) – Międzynarodowe Biuro Poszukiwań zostało założone z inicjatywy państw sprzymierzonych w 1943 roku, jako filia Brytyjskiego Czerwonego Krzyża w celu poszukiwania i rejestrowania osób zaginionych. ITS  zostało później przeniesione do Bad Arolsen w Niemczech. Dzięki temu ofiary nazizmu, jak i ich rodziny mogły poszukiwać informacji o losie swoich bliskich.)