Zamknięcie w getcie 1940-1942

Byłam tam.

Po utworzeniu getta Janina zamieszkała wraz z rodziną na jego terenie, gdzie wielokrotnie przenosiła się z miejsca na miejsce, uciekając przed Niemcami.

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Tutaj dowiesz się o pobycie Janiny i jej bliskich w getcie.

Nędza warszawskiego getta

Janina obserwuje życie w warszawskim getcie.

1) Posłuchaj opisu ulicy warszawskiego getta, jak ją zapamiętała Janina. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 1a. Jakie odgłosy przeszkadzały Janinie w nauce?

 • 1b. Co oznaczało „ja nie chcę oddać bones”?

Próba pomocy

Janina i jej towarzyszki chcą działać, aby ulżyć najbiedniejszym mieszkańcom getta.

2) Posłuchaj, jak Janina opisuje młodzież w getcie pomagającą najbiedniejszym. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 2a. Jak rozumiesz określenie „niezdrowa stabilizacja”?

 • 2b. Dlaczego Niemcy nie pozwolili grać orkiestrze filharmonicznej?

 • 2c. Porównaj klimat tej i poprzedniej relacji: to, jak Janina przedstawia siebie i swoje uczucia w pierwszej z nich i to jak opisuje swój nastrój w drugiej. Uzasadnij, posługując się argumentacją, której używa bohaterka nagrania, dlaczego jej nastrój w drugim fragmencie jest inny, niż w pierwszym?

 • 2d. Z czasem reakcja Janiny na obraz tragedii getta zmieniała się. Jakiego określenia użył(a)byś, żeby opisać ten proces? Podaj podobne przykłady dotyczące dzisiejszych wydarzeń na świecie.

Smutna miłość

Janina zaczyna spotykać się z chłopcem, który – podobnie jak ona – mieszka w getcie.

3) Posłuchaj, jak Janina opisuje swoje pierwsze zauroczenie. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 3a. Co najbardziej uderzyło Cię w opisie randek Janiny?

 • 3b. Jednym z założeń eksterminacyjnej polityki nazistowskich Niemiec wobec Żydów było przekonanie o tym, że Żydzi nie są ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu. Wielu ocalałych powtarza, że ich najtrudniejszym wyzwaniem podczas Zagłady była walka o zachowanie człowieczeństwa. Zastanów się, w czym przejawiała się walka o człowieczeństwo tej młodej dziewczyny w warszawskim getcie. Swoje refleksje spisz w jednym akapicie.

Ucieczki z getta

22 lipca 1942 roku zaczynają się wywózki z getta.

4) Posłuchaj, jakie niebezpieczeństwa groziły rodzinie Janiny podczas likwidacji warszawskiego getta. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 4a. Co to znaczy, że w getcie „robiło się strasznie”?

 • 4b. Jak wyglądało wypędzanie ludzi z domów?

 • 4c. Co można było robić, żeby uchronić się przed deportacjami?

4d. Postarajcie się opisać postępowanie Leona Płockiera – wuja Janiny.

Jakimi przymiotnikami można je określić. Wypiszcie je na dużym arkuszu papieru i w zależności od nasilenia danej cechy napiszcie  ją większymi lub mniejszymi literami; możecie też użyć kolorów, aby podkreślić nasilenie i zabarwienie emocjonalne danej cechy. W ten sposób utworzycie tzw. chmurę słowną.

Następna sekcja
W ukryciu 1942-1945