Koniec wojny 1945 i doświadczenia powojenne

Byłam tam.

W kwietniu 1945 r. Janina wróciła do Warszawy. Skończyła studia dziennikarskie, podczas których poznała swojego późniejszego męża prof. Zygmunta Baumana. Wstąpiła do PZPR i pracowała w wytwórni filmów dokumentalnych. Urodziła 3 córki.

W 1968 r. podczas kampanii antysemickiej mąż Janiny był prześladowany i wyrzucony z pracy na Uniwersytecie Warszawskim razem z 6 innymi pracownikami naukowymi. Janinie  zasugerowano zwolnienie się z pracy, co uczyniła i cała rodzina postanowiła wyjechać z Polski. Najpierw do Izraela, gdzie już mieszkała siostra Janiny – Zosia. Tam Baumanowie mieszkali przez 3 lata, potem przenieśli się do Anglii do Leeds, gdzie Janina pracowała jako bibliotekarka w szkole, a mąż był wykładowcą i dziekanem wydziału socjologii na Uniwersytecie w Leeds. Janina została pisarką, napisała kilka opowiadań, które oparła na swoich wspomnieniach.

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Tutaj dowiesz się, co mówi Janina o wyzwoleniu.

Wojna się skończyła

Janina nie może doczekać się powrotu do Warszawy.

1) Posłuchaj historii o gospodyni, u której ukrywała się rodzina Janiny. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 1a. Jak opisał(a)byś postać pani Pietrzykowej? Podaj 4-5 przymiotników, których byś użył(a)?

  • 1b. Jak sądzisz, dlaczego pani Janina mówi, że wojna zakończyła się „szmatławo”?

Powrót do domu

Janina wraca do zrujnowanej Warszawy.

2) Posłuchaj gorzkiej opowieści Janiny o powrocie do Warszawy. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 2a. Opisz krajobraz Warszawy z kwietnia 1945 roku?

  • 2b. Jak rozumiesz sformułowanie Janiny „już żyło wszystko”?

  • 2c. Dlaczego Janina opisuje powrót do Warszawy jako bolesny?

Warszawa

Obejrzyj prezentację dotyczącą czasów, o kórych opowiada Janina Bauman.

3) Obejrzyj prezentację dotyczącą czasów, o kórych opowiada Janina Bauman lub przeczytaj towarzyszący jej tekst. Następnie odpowiedz na pytanie.

  • 3a. Przypomnij sobie sytuację, kiedy wracałaś/eś do miejsca, które znałeś/aś z przeszłości i okazało się, że to miejsce wyglada inaczej niż wcześniej? Jak się wtedy poczułeś/aś? Czy to było przyjemne uczucie?

  • 3b. Jak sądzisz, dlaczego większość polskich Żydów i Żydówek ocalałych z Zagłady nie chciała powracać do po wojnie do Polski? Porozmawiaj o tym w parze z kolegą/koleżaką i razem skonstuujcie kilkuzdaniową odpowiedź.

Poprzednia sekcja
W ukryciu 1942-1945