W ukryciu 1942-1945

Byłam tam.

Z terenu warszawskiego getta Janina uciekła wraz z matką i młodszą siostrą dopiero w 1944 r., unikając tzw. Wielkiej Akcji Likwidacyjnej i wywózki do obozu śmierci w Treblince. Po ucieczce z getta najpierw ukrywała się na terenie Warszawy, a potem w miejscowościach podwarszawskich. Wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu, gdyż kilkakrotnie wraz ze swoimi najbliższymi stała się ofiarą szantażystów. Podczas powstania warszawskiego, jesienią 1944 r., zachorowała na gruźlicę i całe powstanie spędziła z wysoką gorączką w piwnicy jednej z kamienic w centrum miasta.

Po powstaniu, razem z innymi warszawiakami bydlęcymi wagonami wyjechała do podkrakowskiej wsi, gdzie ukrywała się w gospodarstwie rolnym, razem ze swoją mamą. Jej siostra i ciocia Mania – polska gosposia, która zawsze pomagała jej rodzinie, mieszkały u innych gospodarzy w tej samej wsi.

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Janina Bauman (1926-2009), Polska

Tutaj poznasz losy Janiny podczas ukrywania się.

Pomoc

Janina opisuje historię przyjaciela jej rodziny – Stasia Chmielewskiego.

1) Posłuchaj historii Janiny o Stasiu Chmielewskim i jego bezinteresownej pomocy. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 1a. Dlaczego Staś narażał życie, żeby ratować rodzinę Janiny? Jakie uczucia nim powodowały?

  • 1b. O czym może świadczyć wypowiedź Janiny: „historii tej nie rozumiałam zupełnie. Dopiero później ją zrozumiałam.”

Prości, uczciwi ludzie

Janina ukrywa się z siostrą w wiejskim gospodarstwie w Zielonkach pod Krakowem.

2) Posłuchaj, jak Janina została przyjęta przez mieszkańców podkrakowskiej wsi. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 2a. Gdzie, po Powstaniu Warszawskim, znalazła się rodzina Janiny?

  • 2b. Jak rozumiesz sformułowanie „wszystko było widać, jak my wyglądamy” i „Pani Pietrzykowa udawała, że nic nie wie”?

  • 2c. Dlaczego Janina i Zosia denerwowały się przed Bożym Narodzeniem?