Petre Pandelică  |  Biografia  |  Romowie w Rumunii  |  Pytania i odpowiedzi

Petre Pandelică | Biography

1927-1941

Petre Pandelică urodził się w 1927 r. w rodzinie osiadłych Romów w wiosce na południu Rumunii. W rodzinie Petre było dziewięcioro dzieci. Jego rodzice hodowali zwierzęta i pracowali na polu.

1942

Po deportacji Żydów z Besarabii i Bukowiny na nowo nabyte terytorium Naddniestrza (Transnistria) w 1941 r. Marszałek Antonescu, który wówczas rządził Rumunią, już w następnym roku zarządził ewakuację Romów. Chociaż w rozkazie przesiedlenia wspomniano o deportacji koczowników i osób uważanych za niebezpieczne (z kartoteką karną lub bezrobotnych), wielu osiadłych Romów również wysłano do Naddniestrza. Byli wśród nich Petre i jego rodzina. Wsadzano ich do wagonów i przewieziono pociągiem do obozu, bez  wystarczającej ilości pożywienia i wody.

1942-1944

Kiedy Petre i jego rodzina przybyli do naddniestrzańskiego obozu, musieli zamieszkać w prowizorycznych ziemiankach. Nie pozwolono im opuszczać terenu obozu i przebywali w nim przez trzy lata. Z powodu głodu, zimna i chorób tylko Petre i jego dwaj bracia przeżyli obóz.

1944 and Postwar Experience

Kiedy armia niemiecka i rumuńska zaczęły się wycofywać, Petre mógł wrócić do Rumunii. Musiał iść przez kilka tygodni, zanim dotarł do domu, aby na miejscu dowiedzieć się, że jest bezdomny. Dlatego wstąpił do wojska i przeniósł się do Transylwanii w północnej Rumunii. Po zwolnieniu z wojska ożenił się i zaczął pracować jako szewc.