Reinhard Florian

Byłem tam.

Reinhard Florian urodził się w rodzinie Sinti w Matheninken, w Prusach Wschodnich. Jako "Cygan" nie mógł uczyć się handlu i zmuszono go do pracy w rolnictwie.

W 1941 r. Reinhard został aresztowany przez Gestapo i w końcu deportowany do getta w Białymstoku. Prze kilka następnych lat Reinhard doświadczył bardzo ciężkich warunków w kilku pobozach koncentracyjnych i w styczniu 1945 r. został zmuszony do tzw. marszu śmierci do Loslau. Stamtąd Reinhard został ponownie deportowany do  Mauthausen i do podobozu w Ebensee.

Po wyzwoleniu Reinhard dowiedział się, że wojnę przeżył tylko jego ojciec i on, a miał wcześniej ośmioro rodzeństwa.

Reinhard Florian (1923-2014), Germany

Reinhard Florian (1923-2014), Germany

Zastanów się nad życiowymi doświadczeniami Reinharda

Dzieciństwo (1923-1940)

Reinhard opowiada o swoim dzieciństwie, rodzinie i szkole. 

1) Posłuchaj jak Reinhard opowiada o swoim dzieciństwie. Następnie odpowiedz na pytania.

  • 1a. Jak Reinhard pamięta swoje dzieciństwo sprzed 1937? Napisz trzy określenia.

  • 1b. Jak prześladowania Romów i Sinti po 1937 r. dotknęły jego rodzinę?

  • 1c. Reinhard miał w tym czasie 14 lat . Jak myślisz, czym jego życie różniło się od życia dzieci, które nie były dysktryminowane przez tzw. ustawy rasowe?

Aresztowanie i deportacja (1941)

Reinhard opowiada o aresztowaniu przez Gestapo i deportacji do obozu.

2) Posłuchaj, jak Reinhard opowiada o swoim aresztowaniu i deportacji, a następnie odpowiedz na pytania.

  • 2a. Co Reinhard myśli o powodzie swojego aresztowania? Jak myślisz, jaki mógł być jego prawdziwy powód?

  • 2b. Jak to było możliwe, że ludzie przebywający w obozach zagłady nie byli świadomi tego, co w nich się dzieje?

Obóż Gusen i Auschwitz-Birkenau (1941-1945)

Reinhard opowiada o czasie spędzonym w obozach

3) Posłuchaj jak Reinhard mówi o swoim pobycie w Gusen i Auschwitz-Birkenau. Następnie odpowiedz na poniższe pytania.

  • 3a. Co myślisz o "przemówieniu świątecznym", o którym opowiada świadek?

  • 3b. Czy ścielenie łóżek było pozytywnym, czy negatywnym doświadczeniem zdaniem Reinharda?

Mauthausen i wyzwolenie (1945)

Reinhard mówi o ostatnich dniach w obozie i wyzwoleniu z niego.

4) Posłuchaj jak Reinhard opowiada o pobycie w obozie Mauthausen i czego doświadczył podczas wyzwalania obozu. Następnie odpowiedz na pytania.

  • 4a. Jak sądzisz dlaczego dla nazistrów było ważne przenoszenie więźniów z obozu do obozu, gdy uciekali przed wrogimi armiami? Dlaczego nie porzucili więźniów w obozie i nie ucekli?

  • 4b. Jakie emocje towarzszyły Reinhardowi w momencie wyzwolenia?