1923-1940

Reinhard Florian urodził się w rodzinie Sinti, w Matheninken, w Prusach Wschodnich. Dorastał z rodzicami i ośmiorgiem sióstr i braci. Przez osiem lat chodził do szkoły podstawowej, aż do 1937 roku.  Jako "Cygan" Reinhard Florian nie mógł uczyć się handlu i tak, jak jego rodzeństwo zmuszony był do pracy w rolnictwie.

1941-1945

Reinhard Florian został aresztowany przez Gestapo i był osadzony w kilku różnych więzienich na terenie Niemiec, a następnie deportowany do getta w Białymstoku. Stamtąd został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Kilka miesięcy później został zabrany do obozu koncentracyjnego w Gusen, a w czerwcu 1943 r. przeniesiony do obozu Buna/Monowitz, a potem do obozu pracy Charlottegrube (Rydułtowy), gdzie do stycznia 1945 pracował w kopalni węgla.

1945-2014

Podczas marszu śmierci w styczniu 1945 r. stażnicy z SS przeprowadzili Reinharda Floriana aż do Loslau, skąd znowu został deportowany do Mauthausen. Stamtąd został przetransportowany do podobozu Melk i Ebensee. Cierpiał na gruźlicę i chorobę głodową.  Po wyzwoleniu pojechał do Bayreuth. Dowiedział się, że poza ojcem, tylko jeden z jego braci, spośród ośmiorga rodzeństwa, przetrwał wojnę. Opowiedział o swoich doświadczeniach  w książce wydanej w 2012 r. przez Fundację Pomnik Zamordowanych Żydów w Europie. Reinhard Florian zmarł w 2014 r.