Wellesina McCrary

Byłam tam.

Wellesina McCrary* urodziła się w 1933 roku w Niemczech w romskiej rodzinie, która prowadziła koczowniczy tryb życia.
Kiedy wybuchła wojna, Wellesina miała 6 lat, i mieszkała z rodziną w Polsce. Wraz z matką, krewnymi i rodzeństwem została deportowana do obozu Auschwitz-Birkenau, a następnie do Buchenwaldu.
Po wyzwoleniu obozu Wellesina wyjechała do Berlina, gdzie odnalazł się jej ojciec, który wrócił z gułagu na Syberii. Kilka lat później Wellesina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.​​​​​​​ 

*Wellesina's maiden name was Bubla Geisler von Adelsburg.

Wellesina McCrary (1933), Germany/Poland

Wellesina McCrary (1933), Germany/Poland

Zastanów się nad doświadczeniami Wellesiny McCrary.

Moja rodzina

Wellesina opowiada o swoim dzieciństwie i rodzinie.

1) Posłuchaj, jak Wellesina  opowiada o swojej rodzinie, a nastepnie odpowiedz na pytania.

  • 1a. Posłuchaj uważnie wywiadu. Wellesina McCrary wtrąca czasami niemieckie słowa w język angielski, którym się posługuje. Jakie mogą być tego przyczyny?

  • 1b. Do jakiej dzisiejszej sytuacji porównuje swoją sytuację z dzieciństwa? Pod jakim względem?

Deportacja do Auschwitz-Birkenau

Wellesina opowiada o wywózce jej rodziny do obozu Auschwitz-Birkenau.

2) Posłuchaj Wellesiny, która opowiada o deportacji do Auschwitz-Birkenau. Następnie odpowiedz na pytania.

  • 2a. Co rodzina Wellesiny mogła wiedzieć o tym, gdzie ich deportowano?

  • 2b. Wellesina McCrary była dzieckiem, gdy to wszystko przydażyło się jej rodzinie. Wymień trzy wyrażenia / słowa, które pokazują, że jej wspomnienia to wspomnienia dziecka, a nie dorosłego.

W obozie

Wellesina mówi o czasie spędzonym w obozie.

3) Posłuchaj Wellesiny, która opowiada o czasie spędzonym w obozie. następnie odpowiedz na pytania.

  • 3a. Przyjrzyj się uważnie twarzy Wellesiny podczas wywiadu. Jaką mimikę, gesty lub intonację głosu dostrzegasz? Wymień przynajmniej pięć z nich.

  • 3b. Czy te gesty itp. pasują do historii, którą opowiada? Wyjaśnij swoją odpowiedź.

Wyzwolenie i doświadczenia powojenne

Wellesina opowiada o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i o doświadczeniach powojennych.

Po likwidacji „obozu cygańskiego” w Auschwitz-Birkenau latem 1944 r. wszyscy pozostali mężczyźni zostali przeniesieni do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie w Niemczech. Kobiety zostały przeniesione do podobozów Buchenwaldu.

4) Wysłuchaj Wellesiny, która opowiada o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Buchenwald i powojennych doświadczeniach, a następnie odpowiedz na pytania.

  • 4a. Wybierz 3 wyrażenia / słowa z klipu, które najbardziej Cię poruszyły. Wyjaśnij swój wybór.

  • 4b. Co sądzisz o przesłaniu Wellesiny McCrary na końcu tego fragmentu?