Caută cuvântul!

Utilizează lista de cuvinte de mai jos pentru a citi definițiile.

A

administrație

management.

Aliații

(allier, în franceză “a amesteca, a combina”), denumire dată Marii Britanii și Franței în al doilea război mondial începând cu anul 1939. Uniunea Sovietică și Statele Unite s-au alăturat Aliaților în iunie, respectiv decembrie 1941. (Vezi și Puterile Axei.)

aliyah

(în ebraică “a urca”), expresie folosită pentru imigrația evreiască în Palestina și, după 1948, în statul Israel.

anexare

a incorpora și a însuși o altă țară sau o parte din țară prin forță.

Anschluss

(în acest caz ”incorporare”, în Germană), termen folosit pentru incorporarea Austriei de către Germania în 1938, după pătrunderea trupelor germane în țară.

antisemitism

prejudecată și ostilitate față de evrei. Prejudecată înseamnă o percepție incorectă, generalizată și, de obicei, negativă, folosită pentru a descrie alte persoane sau, de multe ori, un întreg grup. 

appell

(în acest caz “aliniere”), termen folosit pentru strângerea și numărarea prizonierilor în lagărele de concentrare naziste.

appellplatz

locul unde aveau loc apelurile în lagărele de concentrare naziste.

Arian

inițial, numele dat unui popor despre care s-a spus că vorbește o limbă indo-europeană arhaică și despre care se credea că s-a stabilit în timpuri preistorice în vechiul Iran și în subcontinentul nordic indian. Teoria s-a născut la mijlocul secolului al XIX-lea odată cu noțiunea de superioritate rasială albă și a rămas predominantă până la mijlocul secolului al XX-lea. Membrii așa-numitei "rase" a poporului nordic și germanic au fost cei mai puri membri și au fost creditați cu tot progresul în urma căruia a beneficiat întreaga omenire. Membrii pretindeau a fi superiori "semitilor", "galbenilor" și "negrilor". Noțiunea a fost ulterior transpusă în practică prin politica guvernului german a lui Adolf Hitler de a extermina evrei, romi (țigani) și alți "non-arieni".

Armata Roșie

formată în 1918 în Rusia, denumirea dată Armatei Sovietice între 1922 și 1946.

Axa

denumire dată Germaniei, Italiei și Japoniei în cel de-al doilea război mondial. (Vezi și Aliații.)

B

blockälteste sau șef de baracă

prizonier numit de autoritățile lagărului să conducă una dintre barăcile din lagăr. Șefii de barăci răspundeau în fața autorităților lagărului. Aceștia aveau anumite privilegii, în comparație cu alți prizonieri.

C

camere de gazare

camere special amenajate în lagărele morții și în unele lagăre de concentrare, unde naziștii săvârșeau ucideri în masă, utilizând fum provenit de la autovehicule sau gaz otrăvitor. La Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) au existat patru camere de gazare.

Canada

barăcile din Auschwitz-Birkenau, folosite pentru depozitarea bunurilor luate de la prizonierii nou-sosiți în lagăr, erau denumite Canada. (Canada era văzută ca reprezentând bogăția și prosperitatea.)

crematoriu

loc de ardere a cadavrelor.

crime din ură

denumire dată infracțiunilor motivate de ura față de o anumită persoană datorită apartenenței acesteia la o anumită religie, etnie, cultură sau orientare sexuală.

D

deportare

mutarea forțată a unor oameni dintr-o zonă în alta.

dezinfectare

utilizarea unor substanțe chimice pentru distrugerea sau împiedicarea răspândirii microorganismelor, purtătoare de boli, pe materiale sau oameni, astfel încât infecțiile să nu poată fi transmise mai departe.

diplomat

un reprezentant guvernamental a cărui misiune este să stabilească legături cu liderii altor state, agenții sau alți reprezentanți. Un diplomat se află staționat, de cele mai multe ori, la ambasada sau consulatul țării sale dintr-o țară străină.

discriminare

a trata în mod negativ un individ sau un grup, a-l exclude sau a-l priva de anumite drepturi. (Vezi și Xenofobie.)

E

Einsatzgruppen

(în Germană “grupuri de lucru”), mobile SS sau unități de poliție, plutoane ale morții folosite de Germania nazistă pentru anumite scopuri, cu precădere pentru a căuta și “imobiliza” oponenții politici sau alte persoane considerate nedorite/inutile de către naziști. Unitățile au fost folosite pentru prima dată în Austria în 1938 și apoi în Boemia/Moravia în 1939. În toamna anului 1939, Einsatzgruppen au împușcat peste 60.000 de persoane din elita poloneză și, de asemenea, câteva mii de evrei. Einsatzgruppen sunt cu deosebire de condamnat pentru rolul deținut în teritoriile ocupate sovietice, după invazia germană din iunie 1941, unde au ucis peste un milion de evrei și zeci de mii de comisari politici sovietici, populația de etnie romă, partizani și persoane cu handicap.

epurare

(vezi lichidare).

eugenie

o ramură mai veche a științei, populară la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900. Studiile încercau să descrie și să demonstreze existența mai multor “rase”, cu diferite caracteristici intrinseci și înnăscute. Mulți biologi din domeniul eugeniei au susținut faptul că anumite “rase” sunt superioare altora. În Suedia, un așa-numit Insitut de Stat pentru Studiul Biologiei Rasiale a fost înființat la Uppsala în 1921, prin decizia Parlamentului. Scopul era ca, prin cercetările întreprinse, să se “promoveze” așa-numita eugenie a poporului suedez.

F

fascism

o mișcare politică fondată de Benito Mussolini în Italia în 1919 și transformată întrun partid, PNF (Partidul Național Fascist), în 1921. Mussolini a condus Italia între 1922 și 1943, iar din 1926 ca dictator absolut. Fascismul italian a inspirat, printre altele, naziștii germani. Într-un sens mai larg, fascismul înseamnă un mod de organizare al guvernului, în conformitate cu ideile și obiectivele pe care mișcările italiene și alte mișcări similare din alte țări le-au avut, în mare parte, în comun. Fascismul a fost antidemocratic, antiliberal, anticomunist și ultranaționalist și, de cele mai multe ori, rasist și antisemit. Fascismul aclama "principiul liderului" și un ideal social corporativ.

G

Gestapo

(abreviere a cuvântului german Geheime Staatspolizei), poliția politică a statului german între 1933 și 1945. Gestapo a închis și ucis pe cei suspectați că se opun nazismului.

ghetou

termen folosit în perioada celui de-al doilea război mondial pentru o zonă de locuire limitată, destinată evreilor (uneori astfel de zone au fost destinate și populației rome).

Guvernământul General

acoperea districtele Cracovia, Varșovia, Radom și Lublin din zona centrală a Poloniei. Zona a fost ocupată de Germania nazistă și a fost condusă din Cracovia de Hans Frank, între octombrie 1939 până în ianuarie 1945.

H

Hitlerjugend

organizație de tineret nazistă.

Holocaust

termen folosit pentru a defini genocidul nazist împotriva evreilor europeni. Se scrie cu majusculă: Holocaustul. (Shoah în ebraică.)

I

idiș

limba vorbită de majoritatea evreilor din Europa Centrală și de Est înainte de cel de-al doilea război mondial. Limba este formată din germana veche, ebraică și limbi slavice. Se scrie cu caractere ebraice. Este una dintre cele cinci limbi minoritare oficiale în Suedia.

inflație

valoarea banului scade, iar prețurile cresc.

invazie

forțe militare, din una sau mai multe țări, care pătrund pe teritoriul altei țări.

J

Judenrat

(“consiliu evreiesc” în germană). Germanii au ordonat evreilor închiși în ghetouri să formeze un “consiliu” cu 12 până la 24 de membri. Consiliile trebuiau să mențină ordinea și disciplina în ghetouri și să se asigure că ordinele date de administrația germană a ghetourilor erau respectate.

K

kapo sau capo

prizonier numit de administrația lagărului să supravegheze munca celorlalți prizonieri.

kommando

(în germană), denumire dată unui grup de prizonieri care aveau trasate niște sarcini specifice, cum ar fi Kommando Forestier în Treblinka (lucrau în păduri) sau Sonderkommando (un comandou special forțat să lucreze în camerele de gazare și crematorii).

L

lagăre de concentrare

centre de detenție și lagăre de muncă unde au fost închise persoane din cauza opiniilor politice și a activităților îndreptate împotriva regimului nazist, a afilierii religioase, a orientării sexuale, persoane declarate ”anti-sociale”, din cauza săvârșirii de infracțiuni sau din motive rasiale. Prizonierii din lagăr au fost obligați să execute munci silnice, grele și obositoare. Primul lagăr de concentrare din Dachau, în afara Munchenului, a fost construit în 1933. Construcția de la Dachau a fost urmată de construirea mai multor lagăre de concentrare, inițial în Germania și mai târziu în alte țări. Două dintre lagăre, Maidanek și Auschwitz-Birkenau au servit, de asemenea, și ca lagăre de exterminare. (Vezi și lagăre ale morții.)

lagăre de exterminare

(lagăre ale morții), lagăre special create cu scopul uciderii în masă, în special în camere de gazare sau în utilitare de gazare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Germania nazistă a stabilit șase lagăre de exterminare, situate în Polonia, unde, în principal, evrei, dar și romi au fost uciși. Cele șase lagăre de exterminare sunt: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maidanek și Auschwitz-Birkenau, cele două din urmă, de asemenea, servind și ca lagăre de concentrare. (Vezi și lagăre de concentrare.)

lichidare

în acest caz dizolvarea violentă a ghetourilor și/sau uciderea persoanelor.

Liga Națiunilor

precursoare a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Statele învingătoare, (cu excepția SUA) și alte câteva state care au fost neutre, au format Liga Națiunilor după încheierea primului război mondial, pentru a rezolva conflictele și a păstra pacea. (Vezi și Organizația Națiunilor Unite.)

M

musulman

prizonierii din lagăr care sufereau de epuizare fizică și se aflau în stare de apatie erau numiți musulmani în lagăr.

N

național socialism sau nazism

o mișcare politică germană a cărei ideologie a stat la baza Partidului Național Socialist Muncitoresc German, NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), înființat în 1920. NSDAP a fost condus de Adolf Hitler, dictator al Germaniei în perioada 1933-1945. Nazismul a fost o ideologie antidemocratică și antiumanistă, care a unit ultranaționalismul, antisemitismul extrem și rasismul, darwinismul social, imperialismul și exercitarea unui “spațiu vital” (Lebensraum), adică nevoia unui teritoriu extins pentru poporul german. Naziștii au dorit să creeze o “comunitate etnică germanică”, fără “amestec de rasă” și ființe “inferioare”, considerate a fi persoanele gay sau “elementele străine de rasa germană”, cum ar fi evreii și romii. Astfel de grupuri și indivizi au fost considerate, din diverse motive, ca fiind o “problemă”, care trebuia “rezolvată”, într-un fel sau altul. Evreii, spre exemplu, au fost considerați dușmani istorici, ereditari și de moarte ai poporului german și ai “rasei ariene”. Societatea trebuia să fie, de asemenea, “curățată” de “oamenii care nu merită să trăiască” (termenul nazist pentru persoanele care aveau un handicap, boli ereditare sau care aveau retard mintal), de “consumatori inutili” și “elementele anti-sociale”. După izbucnirea războiului, în 1939, politicile naziste au fost repede radicalizate, ducând la crime împotriva umanității fără precedent. (Vezi și Holocaust, eugenie și rasism.)

O

ocupație

însușirea teritoriului unei țări de către un alt stat în timpul războiului.

Organizația Națiunilor Unite (ONU)

înființată în 1945 la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Organizația a fost creată pentru a asigura pacea. Aproape toate țările lumii sunt membre ONU, care, în prezent, are în vedere aspecte legate de pace și securitate, sănătate, mediu, reducerea sărăciei, etc.

P

pașaport de protecție

(Schutzpass, în Germană), document sau carnet de identificare, care îi proteja pe evreii din Ungaria în timpul Holocaustului. Așa-numitele pașapoarte de protecție au fost emise de către diplomați, reprezentând țări neutre, inclusiv de către Raoul Wallenberg din Suedia.

persoane strămutate

foști prizonieri ai lagărelor de concentrare sau de muncă forțată și refugiați care nu au avut unde să meargă la sfârșitul războiului. De multe ori, ei au trebuit să trăiască în așa-numitele lagăre pentru persoane strămutate, timp de ani de zile după război.

pogrom

termen folosit cel mai adesea pentru a defini persecuțiile violente împotriva evreilor.

propagandă

a susține o idee, a face campanie.

R

rasism

prejudecată și tratament discriminatoriu față de anumite persoane. Conform acestei ideologii, oamenii au diverse grade de valoare, în funcție de locul de origine și modul în care arată. (Vezi și xenofobia.)

rații alimentare

(vezi tichet de raționalizare).

razie

represiune sau raid fără o avertizare în prealabil. În timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii blocau, de multe ori, anumite străzi sau cartiere și efectuau raiduri pentru a-i verifica pe toți cei care locuiau în interiorul acelui perimetru.

S

SA

SA Sturmabteilung, în germană Batalioane de Asalt. SA a jucat un rol cheie ca organizație paramilitară a Partidului Național Socialist German al Muncitorilor (NSDAP), în perioada anilor 1920 și 1930. SA a fost înlocuită cu SS. (Vezi și Național Socialism sau Nazism, precum și SS.)

saună

denumire dată unei clădiri din Auschwitz-Birkenau, folosite pentru dezinfectarea și curățarea hainelor și unde bărbații și femeile selectate pentru muncă,  în lagărul Auschwitz-Birkenau, urmau procedurile de înregistrare, tundere (pe tot corpul), dezinfectare și spălare.

Serviciul Internațional de Cercetare (SIR)

a fost format la inițiativa Aliaților în 1943, ca departament al Crucii Roșii Britanice, pentru a căuta și înregistra persoanele dispărute. După cel de-al doilea război mondial, SIR a fost mutat la Bad Arolsen în Germania. Aici, victimele crimelor naziste și familiile lor pot căuta informații despre soarta rudelor lor.

sferă de interes

zonă care este de inters pentru un stat sau mai multe state datorită situării geografice sau a altor factori. Statele pot avea și interese financiare sau politice în acea zonă.

shtetl

oraș mic sau sat în Europa de Est, înainte de cel de-al doilea război mondial, cu o populație evreiască numeroasă (adesea 30%-50% din populația generală).

sinagogă

spațiu de închinare pentru evrei.

SS

(Schutzstaffel, denumire în germană pentru așa-numitele grupuri de protecție) o organizație nazistă paramilitară din Germania, din perioada 1925-1945. A fost fondată pentru a fi garda de corp a lui Adolf Hitler, dar s-a dezvoltat rapid începând cu 1929, după ce Heinrich Himmler a devenit șeful organizației. Sub Himmler, SS a devenit una dintre cele mai puternice organizații ale Germaniei naziste. SS se dorea a fi o elită în interiorul Partidului Nazist.

steaua lui David

o stea cu șase colțuri formată din două triunghiuri, folosită ca simbol în iudaism și cultura evreiască. În timpul celui de-al doilea război mondial, evreii din Europa ocupată de naziști au fost nevoiți să poarte o stea galbenă, numită Judenstern, pentru a fi deosebiți de restul populației. În părţile centrale ale Poloniei ocupată de nazişti (aşa-numitul Guvernământ General), evreii au fost obligaţi să poarte o banderolă albă cu o stea albastră cu șase colțuri.

svastică

simbolul Partidului Nazist German NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Începând cu 1935, simbolul a fost plasat pe steagul negru-alb-roșu al Imperiului German. Svastici au existat în multe părți ale lumii, cu mii de ani în urmă. Svastica era parțial un simbol pentru noroc și fericire. Svasticile antice au, de cele mai multe ori, brațele răsucite spre stânga și unii le consideră ca fiind un simbol al soarelui – răsare la est și apune la vest. Pe simbolul nazist, brațele crucii sunt îndreptate în direcția opusă.

T

tichet de raționalizare

un tichet de cupoane necesar pentru cumpărarea de alimente care sunt insuficiente, de exemplu în timpul războiului. În Europa, anumite produse alimentare au fost raționalizate în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru evreii închiși în ghetouri alimentele au fost atât de strict raționalizate, încât mulți au murit de foame.

tifos

un grup de boli infecțioase cauzate de bacterii. Există mai multe forme de tifos care afectează oamenii. O variantă a bolii este cea răspândită de păduchi. Aceasta cauzează febră, dureri de cap, dureri musculare și erupții cutanate. Dacă nu tratezi boala cu antibiotice există un risc crescut ca persoana să moară. A fost o boală des întâlnită în timpul celui de-al doilea război mondial. Soldații au suferit de pe urma acestei boli, dar, de asemenea, și cei care au fost închiși în ghetouri și lagăre de muncă.

tuberculoză

(TBC), o boală în care plămânii sunt afectați de bacilul de tubercul. Poate fi vindecată cu antibiotice și alte medicamente.

V

Volkssturm

(în germană), grupuri locale de apărare în Germania la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Acești "militari civili" erau, în cea mai mare parte, băieți tineri și bărbați în vârstă recrutați cu forța.

W

Wehrmacht

denumirea Forțelor Armate Germane în perioada 1935-1945.

X

xenofobie

rejecție, frică sau ostilitate față de indivizi sau grupuri care sunt văzuți ca străini. Xenofobia poate fi îndreptată spre imigranți sau minorități entice sau religioase. (Vezi și rasism.)

Z

Ziua-Z

6 iunie 1944, începutul operațiunii Overlord, când forțele aliate (cu precădere americane, britanice și canadiene) au debarcat în Normandia, în Franța, pentru a elibera Europa Occidentală de ocupația germană.