2.1 Totalitarism

2. IDEOLOGIA NAZISTĂ     2.1 Totalitarism  |  2.2 Igienă rasială  |  2.3 Propaganda 2.4 Antisemitism

Acest exercițiu conține informații despre totalitarism, care explică de ce naziștii l-au văzut ca parte importantă în controlul statului german. Parcurgând cele de mai jos, vei dobândi o mai bună înțelegere a importanței protejării și păstrării valorilor democratice și a drepturilor omului și vei înțelege natura propagandei de-a lungul timpului, în diverse locuri. În plus, vei fi reflectat asupra modului în care schimbările subtile în societate și alegerile făcute de indivizi, organizații și guverne pot duce la consecințe terifiante.

Ce trebuie să faci?

Citește textul și dezbate temele prezentate mai jos.

Principiile Totalitarismului

Unul dintre obiectivele principale ale naziștilor a fost înființarea Volksgemeinschaft (comunitatea oamenilor), bazată pe principiul binelui comun pentru această comunitate, mai degrabă decât pentru binele individului. Prin acest termen, naziștii au subliniat necesitatea purificării și superioritatea așa-numitului arian, ca rasă superioară. În mintea lor, această rasă superioară avea un „drept natural” de a guverna asupra „celorlalți”, așa-numitele sub-rase și manifesta o ură specială față de evrei și orice era ne-german.

De mare importanță pentru ideologia nazistă a fost și problema unificării tuturor popoarelor germanice într-o singură națiune și, prin urmare, concentrarea pe achiziția de Lebensraum (spațiu vital). Acest lucru putea fi realizat prin extindere, folosind amenințările și violența și, dacă era necesar, chiar și prin război. Pentru a-și atinge scopul, naziștii aveau nevoie de subordonarea și sprijinul total al oamenilor, astfel că, au văzut necesară punerea în aplicare a unei politici de Gleichschaltung. Aceasta însemna un proces de convertire a indivizilor și instituțiilor la o singură viziune, prin ceea ce astăzi, numim, măsuri totalitare . Pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat în Germania sub conducere nazistă, trebuie să înțelegem întâi principiile de bază ale totalitarismului.

Totalitarismul este o formă de guvernare care monopolizează și susține controlul total al statului asupra vieții publice și private a cetățenilor săi. Un stat totalitar nu are remușcări în privința pierderii de vieți sau a drepturilor omului, atâta timp cât toate resursele sunt direcționate către un unic scop unificator, acela de stat reprezentat de o singură conducere puternică. Această conducere este de obicei prezentată sub forma unui lider carismatic. În Germania nazistă acesta a fost numit Führerprinzip (principiul conducătorului), referindu-se la Hitler ca la liderul suprem care așteaptă supunere totală.

Această monopolizare a puterii este posibilă printr-un control strict al guvernului asupra tuturor aspectelor societății și vieții indivizilor. Conducerea totalitară nu permite libertatea individuală, iar organizațiile vechi și instituțiile sociale sunt limitate și suprimate. Datorită acestui fapt, statul supraveghează toate aspectele care privesc grupurile de tineret, grupurile culturale, religioase, profesionale și sportive printr-un control politic, iar guvernul are puteri nelimitate în treburile de zi cu zi ale cetățeanului. În acest fel, putem spune că regimurile totalitare diferă de formele mai vechi ale regimurilor autoritare, unde, obiectivul principal era, în general, limitat la obținerea controlului politic.

Membre ale organizației Jungmädelbund (Tineretul Hitlerist pentru Fete) afișează pe perete un anunț publicitar din partea Bund Deutscher Mädel (Liga Fetelor Germane), cu inscripția: „Fată, haide, ești una de-a noastră”. Pentru a controla tineretul, Germania nazistă a vrut ca toți băieții și fetele să se alăture mișcărilor lor de tineret, în care erau învățați principiile de bază ale viziunii naziste asupra lumii.

În august 1933, Ministrul Reichului pentru Informarea Opiniei Publice și Propagandă, Joseph Goebbels, a vorbit la o expoziție radio despre direcția radioului german. În acest discurs, se poate vedea clar importanța acestor măsuri totalitare în direcționarea maselor către nevoile ideologiei naziste:

"Un guvern care este determinat să reunească o națiune, astfel încât să fie din nou un centru al puterii pe scara marilor evenimente ale lumii, nu are doar dreptul, ci și datoria de a introduce toate aspectele națiunii în sfera obiectivelor sale sau cel puțin să se asigure că ele le susțin. Acest lucru este valabil și pentru radio. Cu cât ceva are o mai mare semnificație în influențarea voinței maselor, cu atât este mai mare responsabilitatea sa față de viitorul națiunii. "

Joseph Goebbels | Arhiva Germană de Propagandă

O trăsătură comună a statele totalitare este, de asemenea, urmărirea și excluderea tuturor celor care ar putea să nu fie de acord cu viziunea mișcării, devenind, astfel, dușmani ai statului. Folosind propaganda și explicând totul ca pe un mijloc de a proteja și întări națiunea și oamenii săi, regimul totalitar vede ca o obligație luarea de măsuri severe împotriva a ceea ce (în opinia lor) este „rău” și amenințător pentru stat. Acestea se îndreaptă nu doar împotriva opoziției politice, ci și asupra celor pe care guvernul nazist i-a considerat lipsiți de valoare și ne-germani, datorită rasei sau a comportamentului social.

Pentru a se asigura că majoritatea opiniei publice împărtășește acest punct de vedere, regimul totalitar se străduiește să stabilească și să sincronizeze o moralitate considerată adecvată, în domenii precum educația, științele și cultura, cenzurând sau eliminând orice păreri opuse. Controlând și cenzurând opiniile publice prin mijloace totalitare, naziștii pot astfel să creeze impresia că au un sprijin copleșitor din partea oamenilor pentru regim, astfel încât, cei în aparență puțini, care au îndoieli, să nu  îndrăznească să le exprime public.

Studenți și membri SA descarcă din camion cărți considerate „ne-germane”, în timpul arderii de cărți care a avut loc la Berlin. Pe afiș scrie: „Studenții germani protestează împotriva spiritului ne-german.” Berlin, Germania, 10 mai 1933.

square.jpg

 

Dezbate următoarele teme

  • 2.1.a Mulți dintre termenii din acest text sunt specifici ideologiei naziste, dar importanți pentru întelegerea acestei ideologii. Ei pot fi greu de înțeles. Încearcă să definești și să explici acești termeni și compară apoi definițiile tale cu cele ale colegului. Volksgemeinschaft (comunitatea oamenilor), Lebensraum (spațiu vital), Ne-german, Führerprinzip (principiul conducătorului).

  • 2.1.b Care au fost elementele totalitare folosite de naziști pentru a-și menține puterea și sprijinul?

  • 2.1.c Care este diferența dintre control „politic” și „total”? De ce își dorea regimul nazist un control total?

  • 2.1.d Imaginile de mai sus sunt exemple ale modului în care educația tinerilor a fost controlată de stat. Ce motive putea avea regimul nazist să controleze educația tinerilor?​​​​​​​

Secțiunea anterioară (1 Viața evreiască în Europa înainte de Război)
1 Viața evreiască în Europa înainte de Război
Exercițiul Umător
2.2 Igienă rasială