2-2 T4 Doctors

Läkare som tillhörde Aktion T4 på utflykt till Starnbergssjön, samtidigt som selektionen pågår i koncentrationslägret Dachau, 3 september 1941. (Andra från höger: dr Hermann Paul Nitsche, chef för Aktion T4:s medicinska kontor.)