2-2 Logo Eugenics Conference 1921

Logga från andra internationella eugenik-konferensen 1921.