2-2 Hartheim Crematorium Chimney

Hartheims slott med rök från skorstenen på krematoriet (1941).