2-2_2-3 Poster Neues Volk

"60 000 Reichsmark (tysk valuta) är vad den här personen som lider av en ärftlig defekt (genetisk sjukdom) kostar samhället under sin livstid." (1938.)