2.3 Propaganda

2. NAZISTISK IDEOLOGI     2.1 Totalitarism 2.2 Rasbiologi  |  2.3 Propaganda 2.4 Antisemitism

I den här övningen får du ta del av affischer och bilder med nazistisk propaganda. Med hjälp av historiskt källmaterial får du möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt granska information. Du får även möjlighet att reflektera över hur propaganda påverkar oss idag.

Vad ska du göra?

Läs artikeln och studera bilderna och bildtexterna. Diskutera sedan frågorna i uppgiften nedan.

Propaganda i Nazityskland

Även om propaganda är något vi möter varje dag är det inte alltid tydligt vad som faktiskt är propaganda. Propaganda handlar om att någon försöker presentera ett budskap med syfte att skapa positiva eller negativa känslor för något, och på så sätt påverka hur människor tänker, känner och agerar. Till exempel kan reklam ses som ett slags propaganda. Ofta är målet med reklam att vi ska köpa en specifik produkt. Propagandan är inte objektiv, i stället tar den en öppen eller dold position. Informationen är alltid vinklad och kan bygga på fantasier eller rena lögner.

I Nazityskland använde ledarna sig av propaganda, men inte för att sälja ofarliga produkter. I stället ville de sprida en rasistisk världsåskådning som delade upp människor i "vi" och "dem". Målet för nazisterna var att skapa en "Volksgemeinschaft" en "folkgemenskap". Det innebar en social ordning som bara bestod av "hälsosamma" och "rasligt rena" tyskar som skulle stå över klasskillnader och sociala ojämlikheter, så att Tyskland kunde återfå sin styrka och rättmätiga plats i det globala raskriget om makt och resurser.

Man menade att för att nå målet måste Tyskland "renas", det vill säga att de som ansågs vara "rasligt ohälsosamma", "ärftligt sjuka" eller "icke-arier" inte skulle ha någon plats i den tyska folkgemenskapen. I synnerhet sågs judarna som huvudfienden som måste undanröjas.

Olika grupper i samhället pekades ut som onda, farliga, mindre värda, eller som kostsamma "problem" som behövde "oskadliggöras" eller "elimineras". En bild målades samtidigt upp av den ädla ”ariern” som, enligt idealet, var blond, blåögd och lång.

Enligt nazisterna var det bara "arier" som utgjorde det tyska folket och "rasblandning" mellan "arier" och "icke-arier" var förbjuden. En personkult skapades kring Hitler, som framställdes som en räddare och landsfader till "det nya Tyskland".

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels var ansvarig för det tyska propagandaministeriet.

Propagandan i Nazityskland producerades främst av det tyska propagandaministeriet, som leddes av Joseph Goebbels. En stor del av det material som allmänheten kom i kontakt med via radio, tidningar, film, teatrar och musik kontrollerades av propagandaministeriet.

Inte alla tyskar höll med det styrande nazistpartiet, men alla utsattes för statlig propaganda genom flygblad, nyhetstidningar, radio, filmer, litteratur, skolböcker och massmöten. Målet var att få befolkningen att stödja den nazistiska politiken.

I ett tal till partifunktionärer den 9 januari 1928 (när nazistpartiet hade väldigt litet stöd hos den tyska befolkningen) berättade Goebbels om sin syn på propaganda:

"Propaganda är bra när den leder till framgång och den är dålig när den misslyckas att uppnå det önskade resultatet. Det spelar ingen roll hur intelligent den är, för det är inte propagandans uppgift att vara smart, dess uppgift är att leda till framgång. Ingen kan säga att propaganda är för rå, låg, elak eller ovärdig. Detta är inte relevanta kriterier. Målet bör inte vara anständighet, varsamhet, mjukhet eller ödmjukhet, utan propaganda bör leda till framgång. […] om någon säger till mig: 'Er propaganda är inte civiliserad' är det ingen mening för mig att prata med personen alls. Det spelar ingen roll om propagandan alls är på en hög nivå. Det som spelar någon roll är att den uppnår sitt syfte."

Joseph Goebbels

square.jpg

Samma tekniker används idag

På 1930- och 1940-talen använde nazisterna propagandametoder som är vanliga än idag. I listan finns några exempel.

 • Symboler och utmärkande nyckelord som är lätta att identifiera.
 • Förhärligande bilder (till exempel hjältebilder på starka "ariska" män och idylliska bilder på glada "genetiskt friska" familjer).
 • Att spela på positiva eller negativa känslor (till exempel sympati eller avsky).
 • Påståendet att det bara finns en enda lösning på "problem" i samhället.
 • Attacker på och karikatyrer (förlöjligande bilder) av motståndare.
 • Avhumaniserande jämförelser (exempelvis med ohyra eller sjukdomar som en symbol för "ondska").

Diskutera bilderna

Utgå från propagandabilderna och diskutera frågeställningarna. Försök att svara så noggrant som möjligt. Ta hjälp av artikeln. Skriv ner svaren.

"Juden. Krigshetsare, krigsförlängare." (1941)

"Vårt sista hopp: HITLER." (1932)

"Vi kvinnor röstar på lista 2, Nationalsocialisterna." (1932)

"Den tyska studenten kämpar för Führern och folket." (1936)

"Ungdomar tjänar Führern – alla tioåringar till Hitler-Jugend." (1939)

Rubrik: "NSDAP skyddar folkgemenskapen." (1937)

Rubriken på en anti-romsk artikel: "Resandefolk – nya sätt att bekämpa zigenarplågan." (1938)

Affisch för Bund Deutscher Mädel, den nazistiska parti-organisationen för tyska flickor. Texten lyder: "Även DU tillhör Führern." (1937)

"60 000 Reichsmark (tysk valuta) är vad den här personen som lider av en ärftlig defekt (genetisk sjukdom) kostar samhället under sin livstid." (1938.)

 • 2.3.a Vilka av de ovan nämnda ”propaganda-teknikerna” används i bilderna?

 • 2.3.b Vilka grupper i samhället försökte nazisterna övertyga med dessa bilder?

 • 2.3.c Vilka minoriteter i samhället pekades ut som "problem" och varför?

 • 2.3.d Hur tror du att den tyska befolkningen påverkades av dessa bilder?

 • 2.3.e Många av bilderna är riktade sig till barn och unga. Varför, tror du?

 • 2.3.f Har du sett bilder med liknande budskap idag, kanske online? Ge exempel och beskriv hur dessa bilder påverkar dig känslomässigt!

 • 2.3.g På vilket sätt är vi påverkade av propaganda idag? Vad kan det leda till?

Föregående övning
2.2 Rasbiologi
Nästa övning
2.4 Antisemitism