2.4 Antisemitism

2. NAZISTISK IDEOLOGI     2.1 Totalitarism 2.2 Rasbiologi  |  2.3 Propaganda 2.4 Antisemitism

Den här övningen innehåller en faktatext och bilder som visar antisemitiska fördomar samt några av de vanligaste myterna och anklagelserna som användes i nazistisk propaganda mot judar. Genom den här övningen kommer du att få djupare kunskap om antisemitism och rasism då och nu. Du kommer även utveckla din förståelse av konsekvenserna av stereotyper och fördomar, och vad de kan leda till.

Vad ska du göra?

Läs faktatexten och gör övningarna som hör till.

Vad är antisemitism?

Antisemitism är en term som används för att beskriva fördomar och hat mot judar enbart för att de är judar. Det har funnits olika uttryck genom historien. I modern tid utvecklades antisemitismen genom antijudiska tankegångar som fanns inom kristendomen. I vår tid framträder antisemitismen i politiska, nationalistiska och rasistiska former.

Antisemitism framträder i allt från stereotyper, myter,  diskriminering och hat till förföljelse och folkmord.

Förintelsen var ett folkmord: nazisterna hade som mål att skapa "en värld utan judar" och planerade att mörda så många judar som möjligt enbart på grund av att de var judar.

I listan nedan kan du läsa om några av de vanligast förekommande antisemitiska myterna och anklagelserna mot judar.

Exempel på antisemitiska myter och anklagelser mot judar

 

Gudsmördarmyten – anklagelsen om att judarna bär skulden för Jesus död

Judar har i alla tider anklagats för att vara kollektivt skyldiga för korsfästelsen av Jesus. Den här anklagelsen fanns redan under kristendomens första tid och har varit en viktig faktor för förföljelsen och diskrimineringen av Europas judar i snart 2 000 år.

Ritualmord

Den här myten uppstod på 1100-talet, men lever kvar än idag. Den bygger på en idé om att judar under högtiden Pesach kidnappar och mördar icke-judiska barn och använder deras blod för att baka ojäst bröd.

Besatthet av pengar, girighet och ocker

Gamla myter som porträtterar judar som snåla, giriga och rika är fortfarande vanligt förekommande. De stärktes under medeltiden när många yrken var förbjudna för judar som därför tvingades att tjäna sitt levebröd genom handel, utlåning av pengar och skatteindrivning. Även om också kristna arbetade med samma saker blev de inte föremål för samma fientliga fördomar.

Rasistiska stereotyper

Under 1800- och 1900-talet blev judar ofta porträtterade som en "främmande ras" och ett hot mot nationen och dess befolkning. I antisemitisk propaganda framställdes judar som kroknästa, med feta läppar och med kloliknande händer för att peka ut dem som annorlunda, underlägsna, inhumana, djuriska och farliga.

Makt och konspirationer

Centralt i antisemitiskt tänkande är fantasier om en judisk sammansvärjning och makt över nationell och ibland även global politik, ekonomi, media och kultur. Myten om judisk konspiration kan spåras tillbaka till medeltiden då judar bland mycket annat anklagades för att sprida pesten. Idéerna blev ännu vanligare på 1800-talet och framåt, när judar i en rad länder fick fler rättigheter. Myter började cirkulera om att det var en judisk konspiration som låg bakom samhällsförändringarna. Då, precis som nu, användes inflytelserika judiska individer i antisemitisk propaganda som "bevis" för att alla judar är mäktiga, konspiratoriska och farliga.

square.jpg

Analysera fotot

Titta på den nazistiska illustrationen från Der Giftpilz, en tysk barnbok från 1938. Analysera fotot genom att svara på frågorna.

  • 2.4.a På vilket sätt är vi påverkade av propaganda idag? Vad kan det leda till?Hur porträtteras personen?

  • 2.4.b Vilket syfte har den som skapat bilden haft genom att porträttera personen på det sättet?

  • 2.4.c Vilka andra detaljer kan du se på bilden och på vilket sätt bidrar de till att förmedla budskapet som konstnären vill få fram?

Jämför bilderna

Under en berömd karneval våren 2019, i Aalst, en liten stad nordväst om Bryssel, upprördes medborgarna av det de fick se. Ett av bidragen i paraden bestod nämligen av en skamlös satir som visade två gigantiska ortodoxa judar med sidolockar sittande på säckar med pengar.

  • 2.4.d Vilka likheter finns mellan den nazistiska karikatyren och figurerna i paraden?

  • 2.4.e Vilka är skillnaderna?

  • 2.4.f Varför tror du att människorna blev så upprörda?

Föregående övning
2.3 Propaganda
Nästa avsnitt: 3. Uteslutning | Förföljelse | Folkmord
3.1 Nazisterna kommer till makten