3-1 Photo 1923 Banknotes Wallpaper

Foto från 1923, en tysk man använder sedlar som tapet.