3.4 Masskjutningar och läger

Den här övningen innehåller en faktatext som hjälper dig att reflektera kring hur Förintelsen genomfördes på olika platser. Genom övningen får du möjlighet att utveckla din förståelse för att val som görs av individer, organisationer och regeringar kan få fruktansvärda konsekvenser. Du kommer också att få möjlighet att reflektera kring historiska händelser och platser och deras betydelse i förhållande till Förintelsen.

Vad ska du göra?

Läs texterna och följ instruktionerna till varje uppgift.

Masskjutningar av specialenheter

När vi pratar om hur människor mördades under Förintelsen brukar många tänka på gaskammare och nazistiska förintelseläger i det ockuperade Polen. Man glömmer då bort de miljoner judar som mördades i närheten av eller i sina byar och städer i Östeuropa.

Efter Nazitysklands invasion av Sovjetunionen sommaren 1941 fick specialenheter (kända som Einsatzgruppen, "insatsstyrkor") i uppdrag att följa armén i dess framryckningar för att mörda medlemmar i kommunistpartiet och judiska män. Snart började de även skjuta judiska kvinnor och barn. På många platser mördades även romer.

Judar i varje stad och by samlades ihop och fördes till en närliggande skog där männen, kvinnorna och barnen sköts.

På vissa platser deltog även den icke-judiska lokalbefolkningen frivilligt i mördandet av sina judiska grannar, även om de inte tvingades att delta av nazisterna. Människor som bodde i området beordrades att begrava de mördade judarna och täcka massgravarna. Många vittnen har beskrivit hur några offer fortfarande var vid liv när de begravdes.

Nazisternas masskjutningar i Östeuropa fortsatte till 1944, och upp emot två miljoner människor mördades på detta sätt. Nazisterna insåg dock att masskjutningar var för tidskrävande och – inte minst – påverkade förövarnas (soldaternas) moral på ett negativt sätt.   square.jpg

 

Diskutera frågorna

  • 3.4.a Varför började nazisterna använda gas parallellt med masskjutningarna?

  • 3.4.b Hur kan det komma sig, tror du, att en del av den icke-judiska befolkningen frivilligt deltog i morden på sina judiska grannar?

Wannseekonferensen

I januari 1942 hölls ett möte i Wannsee i utkanten av Berlin. Under mötet träffades högt uppsatta nazistofficerare och statstjänstemän för att bestämma hur det nazisterna kallade ”den slutliga lösningen på judefrågan” skulle koordineras.

Planen, som troligen drogs upp redan under hösten 1941, innebar att Europa skulle finkammas från väst till öst för att hitta alla judar. Dessa skulle därefter transporteras till förintelseläger som enbart hade som syfte att effektivt mörda så många människor som möjligt.

På mötet i Wannsee bestämdes att olika avdelningar och myndigheter i den tyska administrationen skulle samarbeta med varandra under ledarskap av polis- och säkerhetsorganisationerna.   square.jpg

Platsen för Wannseekonferensen utanför Berlin.

 

Diskutera frågorna

  • 3.4.c Vad brukar du skriva för listor?

  • 3.4.d Vad säger listan på bilden om nazisternas sätt att nå sina mål?

  • 3.4.e Finns det någon detalj i listan eller något land som sticker ut? Om ditt svar är ja: vad är det som sticker ut och varför?

Listan på bilden visar hur många judar det fanns i varje land. Den användes vid Wannseekonferensen 1942.

Koncentrations- och förintelseläger

Det var skillnad mellan koncentrations- och förintelseläger. De första koncentrationslägren öppnades direkt efter att nazisterna tog makten 1933. I början var syftet att låsa in och "omskola" politiska motståndare. Några av dessa fångar släpptes senare medan andra var fängslade fram till befrielsen 1945. Många dog eller mördades.

Nazisterna etablerade tusentals koncentrationsläger över hela Europa och fångarna tvingades ofta att arbeta som slavar för att producera kläder och varor för den tyska krigsindustrin. Villkoren var hårda och av de som inte mördades dog många av svält, sjukdomar och utmattning.

Förintelselägren, däremot, skapades med det enda syftet att så fort som möjligt mörda så många som möjligt. Ett litet antal fångar valdes ut för att, under övervakning av SS, se till att mordindustrin flöt på men den stora majoriteten som fördes till förintelselägren mördades i gaskammare direkt efter ankomsten till lägret.

Sex förintelseläger byggdes. Det första lägret, Chelmno, började användas i december 1941. Det låg nära staden Lodz i den västra delen av dagens Polen. Tre läger – Belzec, Sobibor och Treblinka – byggdes i den östra delen av nuvarande Polen, i det område som nazisterna kallade Generalguvernementet. Två av lägren – Auschwitz-Birkenau och Majdanek – blev kombinerade arbets-, koncentrations-, och förintelseläger.   square.jpg

När krematoriet i Auschwitz-Birkenau 1944 inte räckte till brändes kropparna i gropar på ett stängselomgärdat område i lägret.

Jämför kartorna

Det finns likheter mellan kartorna som kan ge information. Den första kartan visar hur många judar det fanns i Europa före kriget. Den andra kartan visar järnvägssystemen i Europa 1939 och placeringen av förintelselägren. Studera kartorna och svara på frågorna.

Den judiska befolkningen i olika delar av Europa före kriget (cirka 1933).

Järnvägssystemen och lägren i Europa 1939.

  • 3.4.f Vad tror du nazisterna behövde tänka på när det gällde logistiken för att effektivt kunna utföra massmord?

  • 3.4.g Auschwitz var från början ett slavarbetsläger, men senare under kriget upprättades gaskammare och krematorium. Vad tror du var anledningen till det?

  • 3.4.h I takt med att kriget pågick ökade våldet och taktiken förändrades så att nazisterna skulle kunna nå sitt mål – att skapa ett land enbart för "rena" tyskar. På vilket sätt påverkade det krigets karaktär?

Föregående övning
3.3 Getton