3-4 Wannsee conference

Listan på bilden visar hur många judar det fanns i varje land. Den användes vid Wannseekonferensen 1942.