3-4 European Jewish population 1933

Den judiska befolkningen i olika delar av Europa före kriget (cirka 1933).