4.1 Tidningarna om Novemberpogromen 1938

Den här övningen innehåller artiklar från tidningar i Tyskland och Storbritannien. Genom övningen kommer du att utveckla din förmåga att kritiskt granska information från historiska källmaterial och få en ökad förståelse för hur historiska händelser kan ses ur olika perspektiv.

Vad ska du göra?

Läs texten och arbeta sedan i par för att analysera tidningsartiklarna i uppgiften.

Novemberpogromen

Novemberpogromen (tidigare ofta kallad "Kristallnatten" eller "Rikskristallnatten", "Natten då glas krossades") refererar till de brutala anti-judiska pogromer som ägde rum i huvudsak natten mellan den 9 och 10 november 1938. Våldet pågick i hela Tyskland, i närliggande Österrike och i av tyska trupper ockuperade områden i Sudetenland i Tjeckoslovakien.

Pogromerna startades i första hand av nazistpartiets tjänstemän och medlemmar av SA (Sturmabteilungen, allmänt kända som stormtrupper) och Hitler Jugend.

I efterdyningarna meddelade tyska tjänstemän att Novemberpogromen hade uppstått som en spontan följd av allmänhetens reaktioner på mordet av Ernst vom Rath.

Vom Rath var en tysk ambassadtjänsteman stationerad i Paris. Herschel Grynszpan, en 17-årig polsk jude, hade skjutit diplomaten den 7 november 1938. Några dagar tidigare hade tusentals judar med polskt medborgarskap som bodde i Tyskland utvisats av de tyska myndigheterna. Grynszpan hade fått nyheter om att hans föräldrar och syster, som varit bosatta i Tyskland sedan 1911, fanns bland de utvisade.

Vom Rath dog den 9 november 1938, två dagar efter att han blev skjuten. Dagen råkade sammanfalla med årsdagen av Ölhallskuppen1923 (Beer Hall Putsch; Hitlerputsch), ett viktigt datum i den nationalsocialistiska kalendern. Ledarna för nazistpartiet som var samlade i München på årsdagen tog tillfället att använda vom Raths död som en förevändning för att låta de antisemitiska övergreppen pågå hela natten.

Propagandaministern Josep Goebbels, en ledande anstiftare av pogromerna meddelade nazisternas "Old Guard" att "världens judar" hade konspirerat för att begå mordet. Han berättade också att "Führern har beslutat att . . . demonstrationer inte ska förberedas eller organiseras av partiet, men om de sker spontant ska de inte hindras".

Genom upploppen förstördes ca 1 400 synagogor och bönehus i Tyskland, Österrike och Sudetenland. Många synagogor brann under hela natten inför ögonen på allmänheten. De lokala brandmännen hade fått order om att bara ingripa för att förhindra lågorna att sprida sig till närliggande byggnader som inte ägdes av judar.

Medlemmar i SA och Hitler Jugend över hela landet slog sönder butiksfönstren i ca 7 500 butiker ägda av judar och plundrade dem. Judiska begravningsplatser vanhelgades i många regioner. Även om mord inte fanns med i de centrala direktiven för Novemberpogromen förlorade minst 400 judar livet mellan den 9 och 10 november.

10 november 1938. Spår av pogromen avlägsnas av judiska köpmän på Potsdamer Strasse.

Allt eftersom pogromerna spreds greps upp till 30 000 judiska män av grupper inom SS och Gestapo (säkerhetspolisen) vilka följde Reinhard Heydrichs instruktioner.  De flesta av de gripna fördes från lokala fängelser till Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen och andra koncentrationsläger.

Utmärkande för Novemberpogromen är att den utgör det första exemplet där nazistregimen fängslade judar i stor skala på grund av deras etnicitet. Hundratals människor dog i lägren som ett resultat av den brutala behandling de fick utstå. De flesta släpptes fria under de kommande tre månaderna under förutsättning att de påbörjade sin utvandringsprocess från Tyskland. En effekt av Novemberpogromen blev att allt fler judar utvandrade från landet under de efterföljande månaderna.   square.jpg

Män som arresterats under Novemberpogromen 1938 räknas vid en appell i koncentrationslägret Buchenwald i Tyskland.

Jämför artiklarna

Du kommer att läsa två utdrag av artiklar som rapporterar om den så kallade "Kristallnatten". Den första artikeln är från en tysk källa, och den andra är från en brittisk källa. Arbeta i par och läs varsin artikel. Jämför rapporterna och fyll i tabellen.

Ladda ner och skriv ut artiklar och arbetsblad       

  • 4.1.a Om du är en registrerad användare, vänligen bekräfta: Fyllde du i arbetsbladet (ja/nej)?

Föregående avsnitt: 3. Uteslutning | Förföljelse | Folkmord
3.5 Skuld, ansvar och straff