4.3 Våga säga nej

I den här övningen läser du om personer som inte höll med nazistregimen, några av dem gjorde till och med motstånd. Du kommer att få möjlighet att utveckla din empatiska förmåga liksom förmågan att fatta beslut och agera utifrån dem – färdigheter som är viktiga för att skydda och upprätthålla demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Vad ska du göra?

Läs texten om Vita rosen och gör uppgiften om flygbladen.

Vita rosen – motstånd i Tyskland

Alla var inte anhängare av de idéer som Hitler stod för, och inte alla var överens om den nazistiska ideologin, inte ens i Tyskland. Det fanns några som gjorde uppror i tystnad, men det fanns också de som på olika sätt gjorde motstånd. En sådan grupp var "Vita rosen" som var aktiva i München mellan 1942 och 1943.

Hans Scholl, Sophie Scholl och Cristoph Probst som alla var medlemmar i Vita rosen.

Medlemmarna i Vita rosen var unga universitetsstudenter, bland annat syskonen Hans och Sophie Scholl. Andra medlemmar i organisationen, till exempel Christoph Probst, Willi Graf, Alexander Schmorel, hade i samband med sina medicinska studier tjänstgjort som sjukvårdare i armén och varit vid fronten.

I armén bevittnade de övergreppen som nazisterna begick mot den judiska civilbefolkningen. Samtidigt insåg de att Tyskland inte skulle kunna vinna kriget och att Hitler och hans samhällssystem även dömde tyska ungdomar till döden. Deras övertygelse stärktes också när de fick veta att Tyskland metodiskt dödade barn med funktionsnedsättning. Allt detta gjorde att ungdomarna i Vita rosen reagerade och författade sex flygblad som de spred på tyska universitet och i städer.

På universitetet lyssnade några av dessa ungdomar till filosofiprofessorn Kurt Huber, vars föreläsningar ibland innehöll förtäckt kritik av nazistregeringen. De berättade för Huber om Vita rosen-rörelsen, och han deltog i författandet av det femte och sjätte flygbladet.

När Vita rosen till sist avslöjades, i februari 1943, dömdes syskonen Scholl och Christoph Probst till döden genom giljotin. Några av de andra medlemmarna avrättades senare, Schmorell och Huber i juli och Graf i oktober samma år. Under såväl förhören som när domen föll tvekade inte ungdomarna utan stod stolta upp för sina åsikter. Deras sista flygblad hade Storbritannien kommit över och det spreds av BBC och av det brittiska flygvapnet över tyskt territorium.   square.jpg

Svara på frågorna

Läs utdragen ur Vita rosens flygblad och svara sedan på frågorna.

Vi kommer inte hålla tyst. Vi är ditt dåliga samvete. Den vita rosen kommer inte att lämna dig ifred!

Den sista delen av Vita rosens fjärde flygblad

Uppmaning till alla tyskar!

Kriget närmar sig sitt öde. (. . .) Hitler leder den tyska nationen till katastrof. Hitler kan inte vinna kriget, han kan bara förlänga det! Det finns ingen gräns för hans skuld och hans assistenters skuld. Ett rättvis straff kommer allt närmare!

Och vad gör den tyska nationen? Den ser ingenting, den hör ingenting. Det är blint att följa sina förförare till förstörelse. Seger till vilket pris som helst, det är vad de har skrivit på sina flaggor. Jag kommer att kämpa mot den sista mannen, säger Hitler, men han har redan förlorat kriget.  

Tyskar! Vill du och dina barn lida samma öde som judarna? Vill du mätas med samma måttstock som dina förförare mäter med? Ska vi alltid vara den mest hatade och förkastade nationen i hela världen? Nej! Ta därför avstånd från den nationalsocialistiska undermänskligheten [från det tyska ordet Untermensch]! Visa med dina gärningar att du tänker annorlunda! Ett nytt självständighetskrig börjar. Den större delen av nationen kämpar med oss. Ta av dig apatins våta filt som du har virat runt ditt hjärta! Gör skillnad innan det är för sent!

Tro inte på den nationalsocialistiska propaganda som har drivit rädsla för bolsjevismen [kommunismen] in i ditt väsen! Tro inte på att den enda vägen till frälsning för Tyskland är att nationalsocialismen segrar! Ett gäng brottslingar kan inte nå en tysk seger. Skilj dig från allt som är kopplat till nationalsocialismen medan du fortfarande har tid! Senare kommer alla som nu fegt och obeslutsamt gömmer sig stå inför en fruktansvärd och rättvis domstol.

Merparten av Vita rosens femte flygblad

  • 4.3.a Baserat på din kunskap: Vad innebar det att vara tysk enligt nationalsocialisterna? Vilket budskap presenterade de för tyskarna?

  • 4.3.b Vita rosen hade ett annat budskap, vilket då?

  • 4.3.c På vilket sätt stod Vita rosen upp emot systemet? Var det ett effektivt sätt att göra motstånd?

Föregående övning
4.2 Flyktingpolitik i Europa
Nästa övning
4.4 Motstånd