4-3 white rose

Hans Scholl, Sophie Scholl och Cristoph Probst som alla var medlemmar i Vita rosen.