4.5 Räddare

Den här övningen innehåller exempel på en person som bestämde sig för att agera tvärtemot nazisternas propaganda. Genom övningen får du möjlighet att utveckla din förståelse för empati och vikten av att ta beslut och agera utifrån dem – vilket har stor betydelse för att skydda och upprätthålla demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Du får också möjlighet att reflektera över relevansen av historiska beslut och ageranden för dig idag.

Vad ska du göra?

Läs texten och svara på frågorna.

De människor som vi idag kallar ”räddare” eller ”hjältar” är de som riskerade sina liv för att rädda andra under Förintelsen. Här kan du läsa om några av dem.

Barnflickan som blev en hjälte

Erzsebet Fajo.

Erzsebet "Erzsi" Fajo kom från staden Békéscsaba i sydöstra Ungern. Hon slutade skolan när hon var 13 år, började jobba som barnflicka och flyttade in hos den judiska familjen Laszlo Abonyi, som hade två barn. 1941, när antijudiska lagar tvingade familjen att sälja sitt apotek, flyttade hon med dem till Budapest.

När Tyskland ockuperade Ungern i mars 1944, bestämde familjen att det var säkrare för Erzsi om hon inte bodde tillsammans med dem. 

Så Erzsi flyttade ut, men fortsatte att besöka familjen regelbundet för att kunna hjälpa och uppmuntra dem så mycket som möjligt. Erzsi flyttade familjens släktklenoder till en av deras släktingar som var gift med en kristen ungrare. På så vis såg hon till att de värdefulla ägodelarna inte beslagtogs av nazisterna.

Situationen blev allt svårare för judarna i Budapest, och snart utfärdades en bestämmelse om att alla judar var tvungna att bära en gul davidsstjärna på sina ytterplagg. Även om det innebar stora risker för Erzsi, bestämde hon sig för att följa med Laszlo Abonyi-familjen varje gång de lämnade sitt hus. Hon tog också hand om alla deras inköp.

När rykten började cirkulera att stadens judar skulle deporteras, flyttade Erszi in hos familjen igen. Hon ordnade falska identitetshandlingar och smugglade familjen ut ur sitt hem, förbi de tyska och ungerska vakterna.

Fram till slutet av kriget säkerställde Erzsi att familjen hela tiden flyttades från gömställe till gömställe, så att de inte blev gripna.

Efter kriget adopterade familjen Erzsi. Läs vad familjens dotter Szuszanna Abonyi hade att säga efter kriget (se citatet).

"Driven av en önskan att rädda oss trotsade Erzsi tyskarna. Hon räddade oss från döden. Hon räddade min bror och mig från att bli föräldralösa, och våra föräldrar från det värsta som kan hända en människa, förlusten av sina egna barn. Det var hennes styrka och hjältemod som gav oss livet, som gjorde att vi kunde växa upp och skaffa egna barn."

Zsuzsanna Ozsváth (Abonyi)

square.jpg

 

Diskutera frågorna

  • 4.5.a Under Förintelsen var många icke-judar passiva av olika anledningar, trots att de visste hur illa deras judiska grannar behandlades. Vad tror du fick Erzsi att agera så som hon gjorde? Vilka kvaliteter behöver en människa ha för att gå mot strömmen? Hur kan man få sådana kvaliteter?

  • 4.5.b Varför agerade de flesta icke-judar inte som Erzsi, utan var passiva under Förintelsen? Försök komma på fem förklaringar.

  • 4.5.c Vad krävs för att övertyga människor om att hjälpa dem som är i nöd?

  • 4.5.d Ge exempel på personer som hjälper andra idag trots att de är ensamma om att hjälpa?

  • 4.5.e Fundera över personer som är i behov av hjälp i din egen omgivning. Skriv en lista på saker du skulle kunna göra för att hjälpa dem.

Föregående övning
4.4 Motstånd
Nästa avsnitt: 5. Kan vi lära av Förintelsen?
5.1 Försök att förhindra folkmord