Reichsgesetzblatt

Tillkännagivande av ”Lagen om att förhindra genetiskt skadade avkommor”.