Stolpersteine-Juda-Rosenberg

Minnesstenar i Gelsenkirschen, så kallade Stolpersteine (”snubbelstenar”), som placeras ut för att hedra personer som fördrevs eller mördades under Förintelsen. Stenarna placeras i trottoaren utanför de hus där personerna bodde.