8 The Implementation of the Holocaust

Platsen för Wannseekonferensen utanför Berlin.