restricting-area-gypsies-warsaw

Ett tillkännagivande på polska och tyska som begränsar romers (”zigenares”) rätt att bo i Warszawa-distriktet. Från 1 juni 1942 var det för romer (”zigenare”) endast tillåtet att bo i de judiska gettona.