memorial-sinti-roma-victims-berlin

Minnesmärke för roma och sinti som föll offer för nationalsocialismen, Berlin.