female-survivors-gypsy-barracks

Kvinnliga överlevare i ”zigenar-barackerna” i koncentrationslägret Bergen-Belsen efter befrielsen.