robert-ritter-roma-victim-man

Dr. Robert Ritter och hans bundsförvant Eva Justin tar ett blodprov som en del av den rashygieniska forskningen på roma och sinti. Landau, Tyskland, 1938.