Lärarhandledning

Lärarhandledning

Välkommen till Eternal Echoes! Här presenterar vi våra riktlinjer för det digitala läromedlet.

Följ oss på Facebook

Du som lärare kan registrera dig och – utöver allt som redan finns på plattformen – snart få tillgång till fördjupningstexter, referenser till uppdaterade styrdokument och lärandemålen vid varje övning, samt tips för klassrummet. Dessutom kommer dina elever att kunna svara på övningar direkt online.

Kostnadsfri registrering          Snabbstartsguide

Introduktion till det digitala läromedlet

Eternal Echoes är ett pedagogiskt interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen. Verktyget är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel användas även för vuxenutbildning. Genom filmade vittnesmål, artiklar som ger den historiska kontexten, diskussionsuppgifter, autentiska dokument och foton byggs kunskap upp om Förintelsen och andra världskriget. Elever utmanas även att samtala om och diskutera dagsaktuella händelser och frågor.

Genom Eternal Echoes får lärare ett verktyg som kan hjälpa elever att reflektera över konsekvenserna av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska idéer. Genom att ge eleverna kunskap om Förintelsen främjar Eternal Echoes demokratiska värderingar.

Lärandemål

Ett av de övergripande målen för det digitala utbildningsmaterialet är att öka medvetenheten om det unika och universella i Förintelsen. Ett annat mål är att bevara kunskapen om Förintelsen. Genom att arbeta med de olika tematiska övningarna och de som är kopplade till vittnesmålen utvecklar eleverna en djupare förståelse för de faser och mekanismer som ledde fram till Förintelsen och folkmordet på romerna. Genom de överlevandes vittnesmål får eleverna ta del av många olika erfarenheter av hur den nazistiska politiken drabbade människor.

Övningarna i läromedlet är utformade för att öka elevernas medvetenhet om:
 • nödvändigheten att skydda och upprätthålla demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter
 • hur subtila/knappt märkbara förändringar i ett samhälle och val av individer, organisationer och regeringar kan leda till hemska konsekvenser
 • fördomar i elevernas omgivning och spridning av propaganda av extremistiska och antidemokratiska rörelser på Internet
 • farorna med tystnad och likgiltighet för andras lidande
 • vikten av att vidta åtgärder mot diskriminerande och rasistiska attityder, antisemitism, antiziganism och rasism i vardagen
 • samtida frågor och mänskliga rättigheter, bland annat hur vi ser på nykomlingar i vårt samhälle.
Genom övningarna kan följande lärandemål nås:
 • eleverna lär sig om antisemitism och rasism då och nu
 • elevernas förmåga att tänka kritiskt och ur flera perspektiv utvecklas
 • elevernas empatiska förmågor utvecklas
 • elevernas förmåga att fatta beslut och agera utifrån dem utvecklas
 • eleverna reflekterar över historiska händelser och hur de är relevanta för oss
 • eleverna förstår konsekvenserna av stereotyper och fördomar, och vad de kan leda till
 • eleverna förstår hur, var och varför propaganda sprids.

Ämnesövergripande undervisning

Undervisning om Förintelsen kräver en djup förståelse av historia, och därför borde detta vara grunden för alla studier i ämnet. Att närma sig Förintelsen från flera disciplinära perspektiv kan dock hjälpa till att hantera de olika aspekterna av mänskligt beteende. Förintelsens berättelser väcker viktiga moraliska och etiska frågor som kan diskuteras i flera olika skolämnen och lektioner. Lärare i följande ämnen kan därför vara intresserade av att arbeta med Eternal Echoes:

square.jpg bild     square.jpg historia     square.jpg litteratur     square.jpg mänskliga rättigheter     square.jpg religion     square.jpg samhällskunskap     square.jpg sociologi      square.jpg språk osv.

Riktinjer för undervisning om Förintelsen

The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har tagit fram ett antal riktlinjer för undervisning om Förintelsen utifrån aktuell forskning och best practise. Riktlinjerna är till för att hjälpa lärare att närma sig detta mycket svåra ämne och presentera ett sätt att undervisa om Förintelsen. Alla övningar och allt material är framtaget i överensstämmelse med dessa riktlinjer.

Här följer en sammanfattning av riktlinjerna. För mer information, besök IHRA:s officiella hemsida.

Sammanfattning av IHRAs riktlinjer
 • Förintelsen kan framgångsrikt läras ut till eleverna; var inte rädd för att närma er ämnet
 • Definiera begreppet Förintelsen
 • Skapa en positiv inlärningsmiljö med en aktiv pedagogik och ett elevcentrerat tillvägagångssätt
 • Individualisera historien genom att översätta statistik till personliga berättelser
 • Använd vittnesmål för att göra historien mer äkta/verklighetstrogen för eleverna
 • Samverkan över ämnen kommer att öka elevernas förståelse för Förintelsen
 • Sätt in historien i sammanhang
 • Ge en bred och balanserad bild av ämnet
 • Var exakt i språkanvändningen och uppmana eleverna att vara detsamma
 • Skilj/gör en åtskillnad mellan Förintelsen och de lärdomar som kan läras av den historien
 • Undvik enkla svar på/till en komplex historia
 • Ge eleverna tillgång till primära källor/ursprungskällor
 • Gör eleverna uppmärksamma på att förövarna producerade mycket av bevisen för Förintelsen
 • Uppmuntra eleverna att kritiskt analysera olika tolkningar av Förintelsen
 • Tänk på lämpligheten i skriftligt och visuellt material och använd inte skrämmande bilder för att engagera eleverna i studierna av Förintelsen
 • Undvik att jämföra plågan/smärtan hos en grupp med en annan
 • Låt eleverna utforska olika svar från offren inklusive de många formerna av motstånd mot nazisterna
 • Var försiktig så att det judiska folket inte endast definieras med Förintelsen
 • Förmedla att Förintelsen inte var oundviklig
 • Försök inte bortförklara förövarna som “omänskliga monster”
 • Var försiktig med att skilja mellan förövarna från tidigare och nutida samhällen i Europa och på andra platser i välrden
 • Uppmana eleverna att studera historia och minnen lokalt, regionalt, nationellt och globalt
 • Be eleverna att delta i och reflektera över nationella och lokala traditioner för minne och hågkomst
 • Välj lämpliga inlärningsaktiviteter och undvik att använda simuleringar som uppmuntrar eleverna att identifiera sig med förövare eller offer
 • Undvik att legitimera förnekandet av det förflutna
 • Var medveten om potentialen och begränsningarna med allt instuktionsmaterial, inklusive Internet
 • Skilj mellan historiska och nutida händelser och undvik historiska jämförelser
 • Var öppen för elevernas oro/funderingar