Instängd i gettot 1940-1944

Jag var där.

Judarna i Lodz tvångsförflyttades till ett getto. I slutet av januari 1940 kom två SS-män till Jakobs familj och tvingade dem att lämna lägenheten.

I gettot fick Jakobs pappa ta hand om administrationen med att fördela lägenheterna. Hans mamma blev föreståndare på ålderdomshemmet. Dit kom även judar som deporterats till Lodz från Berlin, Hamburg och Wien. Så småningom började Jakob, som då var femton år, arbeta som mekaniker och låssmed.

Ett par år efter att judarna förflyttats till gettot började deportationerna. Från sitt fönster såg Jakob hur barn lyftes upp på lastbilsflak och fördes bort under den stora barndeportationen.

Jakob Ringart (1925-2014), Polen

Jakob Ringart (1925-2014), Polen

Här funderar du kring Jakob och hans tid i Lodz getto

Allt i en ryggsäck

Jakob berättar om flytten till gettot och livet där.

1) Lyssna till Jakob när han berättar om  flytten till gettot och hur han bodde, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. På vilket sätt förändrades Jakobs liv i samband med flytten?

Pappas arbete i gettot

Jakob berättar om pappans arbete i gettot.

2) Lyssna till Jakob när han berättar om pappans arbete i gettot, eller läs motsvarande text.

Arbete som lärling

Jakob berättar om arbetet som lärling.

3) Lyssna till Jakob när han berättar om arbetet som lärling, eller läs motsvarande text.

Maten portioneras ut

Jakob berättar om matdistributionen i gettot.

4) Lyssna till Jakob när han berättar om matdistributionen i gettot, eller läs motsvarande text.

Barndeportationen

Jakob berättar om när barnen hämtas.

5) Lyssna till Jakob när han berättar om barndeportationerna, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 5a. Vad fastnar du mest för i det Jakob berättar om händelsen? Motivera varför.

  • 5b. Vad hade Chaim Rumkowski för val när han fick ordern om att välja ut vilka som skulle deporteras?

"Frivillig registrering"

Jakob berättar om den så kallade frivilliga registreringen inför transport från gettot.

6) Lyssna till Jakob när han berättar om den så kallade frivilliga registreringen inför transport från gettot, eller läs motsvarande text.

Order om att inrätta en "speciell stadsdel" för judar

Bildspel.

Förflyttning till gettot

Bildspel.

Gettots organisering

Bildspel.

Ransonering

Bildspel.

Förintelselägret Chelmno

Bildspel.

Deportationen av romer

Bildspel.

"Omflyttning" av judar

Bildspel.

Barnen registreras

Bildspel.

Deportationerna fortsätter

Bildspel.

Föregående avdelning
Livet förändras 1938-1940
Nästa avdelning
Tiden i läger 1944-1945

Extra material