Tiden i läger 1944-1945

Jag var där.

I takt med att deportationerna fortsatte blev gettot allt mindre. Jakob bodde i det område som ännu fanns kvar. Överallt på murarna fanns plakat uppsatta som uppmanade alla att ta sig till järnvägsstationen för att "transporteras till ett annat läger".

Gettots invånare fick inte längre någon mat och till slut gav även Jakobs familj upp. De såg ingen annan utväg än att lämna gettot. När tåget stannade i Auschwitz-Birkenau utsattes de för en selektion och Jakob skildes med våld från sin mamma och pappa.

Jakob Ringart (1925-2014), Polen

Jakob Ringart (1925-2014), Polen

Här funderar du kring Jakob och hans tid i lägret

Deportationen från gettot

Jakob berättar om deportationen från gettot.

1) Lyssna till Jakob när han berättar om deportationen från gettot, eller läs motsvarande text.

Ankomsten till Auschwitz-Birkenau

Jakob berättar om ankomsten till Auschwitz-Birkenau.

2) Lyssna till Jakob när han berättar om tiden i lägret Auschwitz-Birkenau, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. Varför anmälde sig Jakob och hans familj till deportationen?

  • 2b. Varför fick Jakob ett slag i ansiktet av en av männen i randiga kläder?

  • 2c. Vad gör starkast intryck på dig i Jakobs beskrivning av ankomsten till lägret?

  • 2d. Vad får du för bild av hur det var att leva i lägret?

Registreringen

Jakob berättar om hur han och andra fångar registreras.

3) Lyssna till Jakob när han berättar om registreringen, eller läs motsvarande text.

"Zigenarlägret"

Jakob berättar om lägret för romska familjer i Auschwitz-Birkenau.

4) Lyssna till Jakob när han berättar om "Zigenarlägret", eller läs motsvarande text.

Selektionen i lägret

Jakob berättar om selektionen i lägret.

5) Lyssna till Jakob när han berättar om selektionen i lägret, eller läs motsvarande text.

Transport till arbetsläger

Jakob berättar om transporten till ett arbetsläger.

6) Lyssna till Jakob när han berättar om transporten till ett arbetsläger, eller läs motsvarande text.

Vid utkanten av Braunschweig

Jakob berättar om livet i arbetslägret.

7) Lyssna till Jakob när han berättar om livet i arbetslägret, eller läs motsvarande text.

Fabriken i Vechelde

Jakob berättar om situationen i lägret vid fabriken i Vechelde.

8) Lyssna till Jakob när han berättar om situationen i lägret vid fabriken i Vechelde, eller läs motsvarande text.

Föregående avdelning
Instängd i gettot 1940-1944

Extra material