Foton och dokument

Min uppväxt 1925-1938 |  Livet förändras 1938-1940 Instängd i gettot 1940-1944  |  Tiden i läger 1944-1945  |  Befriad 1945  |  (Fullständig biografi)

Jakob Ringart | Foton och dokument

Lyssna på vittnesmålet >>

Endast för utbildningsändamål: Samlingen av filmer, bilder, dokument och texter på Eternal Echoes används med tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare. Med hänsyn till copyright, varumärkesskydd, publiceringsrätt, integritet, avtalsrättsliga principer får du inte dela eller distribuera något av samlingens innehåll.

Jakob Ringart 2010.

Familjen Ringart en fredagskväll i början av 1930-talet. Från vänster: Boleslaw 11 år, pappa Isaj, Jakob 8 år, Aron 16 år och mamma Sara.

På bilden är Jakob 14 år. Bredvid honom står hans mamma och bror Boleslaw. Bilden är tagen vid ett hotell i Tatrabergen sommaren 1939. Där firade familjen sin sista riktiga semester.

Jakob berättar: "För att besöka min bror fick jag en passersedel till den tyska orten Bergen som gällde den 10-11 juli 1945. Passersedeln utfärdades av den amerikanska militärmyndigheten i lägret Fallingbostel (Follingbostel)."

Jakob berättar: "Denna passersedel är utställd för den 12-13 juli 1945 av den brittiska militärmyndigheten i Fallingbostel (Follingbostel) som intygar att jag får åka tillbaka till Bergen-Belsen för att där fortsätta leta efter släktingar."

Jakob berättar: "Här ser du mitt första personliga dokument som jag fick i Tyskland efter kriget. Vi som överlevde, folk från många olika nationaliteter, fick detta så kallade D.P. Index Card. ’Legitimationen’ utfärdades av de allierade i Västeuropa efter kriget." (Displaced Persons (D.P.) kallades före detta koncentrationslägersfångar och flyktingar som inte hade någonstans att ta vägen och fick bo i så kallade DP-läger.)

Jakob berättar: "Detta är mitt ’Field Medical Card’ (läkarintyg) som utfärdades 10 juni 1945. Jag hade detta kort hängande om halsen när jag gick ombord på båten på väg från Lübeck till Trelleborg. Det står att jag hade ’Pneumonia’ (lunginflammation) och att jag är ’MALE ADULT’ (vuxen man) nummer 8594."

Jakob berättar: "Här ser du min första svenska legitimation som jag själv fick fylla i under båtresan till Trelleborg. Numret 8594 som finns till höger finns också på mitt läkarintyg (Field Medical Card)."

Här är Jakob med andra ungdomar under hans första tid i Sverige. Jakob sitter i mittenraden.

Jakob berättar: "I slutet på 1946 när jag sökte stipendier för att kunna fortsätta min utbildning bad jag överläkaren C. V. Sædén på Jonas Selggrens Sanatorium om ett rekommendationsbrev. Han hade lärt känna mig under den tid som jag behandlades för tuberkulos."

Jakob berättar: "Jag frågade söktjänsten i Arolsen 1962 om de i sina register hade träffat på min faders och min moders namn. I brevet svarar de att det inte finns någon information om mina föräldrars eventuella fångenskap, samtidigt meddelar de att de inte är berättigade att intyga att mina föräldrar har omkommit." (International Tracing Service (ITS) bildades på initiativ av de allierade 1943 som en avdelning inom brittiska Röda Korset för att söka och registrera saknade människor. ITS flyttades senare till Bad Arolsen i Tyskland. Här kan nazisternas offer och deras familjer söka information om sina släktingars öden.)