Befriad 1945

Jag var där.

Klara och hennes familj befriades 1945. De fördes då med de så kallade vita bussarna till Sverige.

När Klara senare återvände till Danmark var hon 15 år. Hon upplevde flera svårigheter med att försöka komma tillbaka till "ett normalt fungerande liv".

Klara Tixell (1929), Danmark

Klara Tixell (1929), Danmark

Här funderar du över hur Klara beskriver befrielsen och ankomsten till Sverige

Befrielsen

Klara berättar om befrielsen.

1) Lyssna till Klara när hon berättar om befrielsen, eller läs motsvarande text. Läs även om hur Röda Korset rapporterar kring händelsen. Svara sedan på frågorna.
Röda Korsets Rapport

”De skandinaviska judarna i Theresienstadt hämtasDen 12 april avgick 35 bussar från Friedrichsruh för att hämta de skandinaviska judarna i Theresienstadt, nordväst om Prag. Chef för operationen blev kapten Harald Folke. På vägen till Theresienstadt tog kolonnen med sig 400 fransmän som tyskarna hade släppt från Neuengamme. 

Fransmännen skulle lämnas i Flossenburg men när de kom fram visade sig lägret vara i upplösning. Man beslöt därför att ta med sig fransmännen till Theresienstadt, där de senare hämtades och fördes till Schweiz.

Den danske läkaren Johannes Holm och Obersturmbahnführer dr Rennau lade ner stort arbete på att få till stånd transporterna till Theresienstadt. Dr Rennau förklarade att även om Himmler hade gett tillstånd till hämtning av de danska judarna, så fanns det ett stort motstånd hos de underordnade instanserna. Chefen för säkerhetstjänsten, Kaltenbrunner, var starkt emot transporterna och ville knappast tillåta hämtningen av de skandinaviska judarna. Tillslut fick man dock tillstånd att föra ut dem. Kolonnen med sina 423 passagerare nådde Lübeck den 16 april. Därifrån fördes de vidare till Malmö, dit de anlände två dagar senare. I själva verket handlade det enbart om danska judar. De norska judarna hade så gott som omedelbart efter deporteringen avrättats eller avlidit på annat sätt. Endast ett litet fåtal överlevde.”

”Enligt våra beräkningar hade Bernadotteexpeditionen räddat omkring 15 000 människor ur koncentrationslägren när de sista fångarna fördes ut ur Tyskland. Drygt hälften av dessa, cirka 7 800, var skandinaver.”

  • 1a. Hur beskrivs transporten av Klara respektive i Röda Korsets rapport? Finns det några likheter och skillnader mellan redogörelserna?

  • 1b. Vad planerade tyskarna att göra med lägerfångarna den 10 maj?

  • 1c. Den 17 april kom Klaras buss fram till Padborg vid den danska gränsen. Därifrån transporterades människorna vidare genom Danmark och sedan med båt till Sverige, där de fick bo den första tiden. Vad fastnar du mest för i Klaras berättelse om befrielsen och den första tiden i frihet?

  • 1d. Hur gick återföreningen med Kamma till? Hur kände Klara sig vid den händelsen?

Början på ett nytt liv

Klara berättar om hur det var att försöka återgå till ett "normalt" liv.

2) Lyssna till Klara när hon berättar om hur det var för henne att återvända till Danmark, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.
  • 2a. Klara var 15 år när hon lämnade Sverige kom till Danmark igen. Vad berättar hon om hur det var att komma tillbaka till ett “normalt liv”?

  • 2b. Vilka svårigheter upplevde hon och de andra i familjen?

  • 2c. Klara var besviken på att de inte fick hjälp och stöd efter hemkomsten. Vad saknade hon?

  • 2d. På vilket sätt förändrades Klaras liv när hon började på universitetet och när hon sedan flyttade hemifrån?

Krigsslutet och befrielsen

Bildspel.

Föregående avdelning
Tiden i läger 1943-1945
Nästa avdelning
Foton och dokument

Extra material