Min uppväxt 1929-1938

Jag var där.

Klara Tixell* föddes 1929 i Köpenhamn. Hennes pappa Leon var revisor och hade hand om räkenskaperna på ett litet företag. Hennes mamma Betti tog hand om hushållet och barnen. Familjen var ortodox och Klara och hennes syskon fick en religiös fostran.

När Klara var sju år lärde hon känna Kamma, en icke-judisk flicka som bodde i närheten, och de blev genast goda vänner.

* Klara hette Ruben i efternamn som barn.

Klara Tixell (1929), Danmark

Klara Tixell (1929), Danmark

Här funderar du kring hur livet var för Klara före kriget

Min familj och livet i Danmark

Klara berättar om sin uppväxt.

1) Lyssna till Klara när hon berättar om sin uppväxt, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 1a. Hur beskriver Klara sin barndom och uppväxt?

  • 1b. Klara upplevde inte någon antisemitism (fördomar och fientlighet mot judar). Men hennes syster fick känna av det i skolan. Vad var det som hände och vad tänker du om den situationen?

  • 1c. Klaras familj firade ljusfesten chanukka och andra judiska högtider. Har du kompisar med andra traditioner än din familj?

  • 1d. Klara beskriver gudstjänsterna hemma hos farfadern som positiva minnen. Vilken betydelse tror du att dessa tillfällen hade för känslan av samhörighet i familjen?

  • 1e. Kan du komma på något mer som Klaras familj samlades kring?

2) Titta på bilden och fundera över frågorna.

  • 2a. Vad får du för känsla när du tittar på bilden?

  • 2b. Vad kan vänskapen med Kamma ha betytt för Klara?

  • 2c. Spelade skillnaden i religion någon roll i flickornas relation?

#
Klara och hennes bästa vän Kamma. Klara minns: "Vi träffades ofta och hade alltid väldigt roligt. På sommaren gick vi på Tivoli varje dag. Före klockan två kostade det bara femton öre. Fotot togs sommaren 1943 när vi var 13 år."

De danska judarnas historia

Bildspel.

Extra material