Instängd i gettot 1940-1943

Jag var där.

På tyskarnas order tvingades Lea och alla judar flytta till en speciell stadsdel. Om någon försökte ta sig ut blev hen skjuten av vakterna.

Den 12 augusti 1942 fick judarna en order om att samlas på en stor idrottsplats. Där delades de in i olika grupper och tyskarna valde ut vilka som skulle deporteras till Auschwitz.

Lea och två syskon hamnade i ett nytt getto i staden där de fick utföra tvångsarbeten i olika verkstäder och fabriker.

I januari 1944 deporterades de sista judiska tvångsarbetarna från Sosnowiec och gettot likviderades.

Lea Gleitman (1924), Polen

Lea Gleitman (1924), Polen

Här funderar du kring hur livet var i gettot för Lea

Livet i gettot

Lea berättar om tvångsförflyttningen till en speciell stadsdel.

1) Lyssna till Lea när hon berättar om livet i gettot, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Gettot i Sosnowiec var öppet, utan murar och staket, men ingen fick lämna området. Vad hände om någon ändå försökte göra det?

Min mamma och lillasyster deporteras

Lea berättar om deportationen av hennes mamma Szprinca och hennes lillasyster Balcia till Auschwitz.

2) Lyssna till Lea när hon berättar om deportationen, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. I april 1941 deporterades Leas släktingar från Oswiecim till Sosnowiec. Hur beskriver hon händelsen och sina känslor kring det?

  • 2b. I augusti 1942 fick alla judar en order om att lämna sina hem och samlas på en stor idrottsplats i staden. Vad menade faster Regina med att det bara var Lea, hennes syskon och kusiner som "hade en chans att klara sig"?

Tvångsarbete i gettot

Lea berättar om tvångsarbetet i det nya gettot, dit även hennes bror Wowek, syster Miriam, och kusinerna Sabina och Rachel fördes.

3) Lyssna till Lea när hon berättar om tvångsarbetet i gettot, eller läs motsvarande text. Titta även på bilderna och svara sedan på frågorna.

  • 3a. Studera bilden på Lea och hennes kompisar. Läs texten till fotot. Berätta för någon eller skriv ner dina tankar kring det du ser och det du känner till om livet i gettot.

  • 3b. Studera bilden på brevet och läs texten. På det andra bladet syns familjens gatuadress. Gatan där Lea bor hade fått ett tyskt namn. Varför tog man bort det polska namnet tror du?

  • 3c. Leas mamma Sabine skrev brevet för att försöka ordna så att de äldre syskonen kunde lämna det ockuperade Polen. Diskutera med en kompis vad man kan ha varit rädd för och varför man var mest orolig för de äldre barnen.

På bilden är Lea 17 år. Det är hon som har kappan med pälskrage längst fram till vänster. Det kornblåa tyget kom från pappans affär. På fotot, som togs 1941 i Sosnowiecs gettot, syns även Leas jämnåriga kompisar.

Brevet du ser på bilden skrevs av Leas mamma Szprinca (även kallad Sabina) i september 1940. I brevet frågar hon sin bror i USA om han kan ta hand om Leas äldre bror och syster och på så sätt rädda dem från nazisterna. Tyvärr fanns det ingen möjlighet för dem att ta sig till USA. På sista sidan står familjens adress i Sosnowiec. Gatan hade fått ett tyskt namn och kallades Weichselstrasse.

Gettot i Sosnowiec likvideras

Bildspel om likvidationen av gettot i Sosnowiec.

4) Se bildspelet som berättar om vad som hände när gettot i Sosnowiec likviderades, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.
  • 4a. Tyskarna delade upp familjemedlemmarna i grupper för att skicka dem till olika platser. Vad hade uppdelningen för syfte tror du?

Föregående avdelning
Livet förändras 1938-1939
Nästa avdelning
I olika läger 1943-1945

Extra material