Krigsslutet och tiden efter 1945

Jag var där.

I slutet av januari 1945 kom Lea till Bergen-Belsen. Där placerades hon och många andra i dödsbarracken.

I april 1945, när brittiska trupper närmade sig Bergen-Belsen, flydde de tyska fångvaktarna och lämnade fångarna åt sitt öde utan mat och vatten.

Efter befrielsen placerade britterna Lea och andra fångar i ett uppsamlingsläger. När Lea fick veta att hennes syster Miriam ännu var i livet reste hon för att hämta sin syster i Polen, och tillsammans tog de sig sedan vidare till Sverige. Där träffade Lea senare sin blivande man Josef Gleitman.

 

Lea Gleitman (1924), Polen

Lea Gleitman (1924), Polen

Här funderar du kring befrielsen och det som hände Lea efter krigsslutet

Tiden i Bergen-Belsen

Lea berättar om tiden i den så kallade dödsbaracken i Bergen-Belsen.

1) Lyssna till Lea när hon berättar om befrielsen och tiden efter krigsslutet, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 1a. Hur såg en "vanlig dag" ut för fångarna i Bergen-Belsen?

  • 1b. Vad får du för tankar kring det Lea berättar om lössen, att hon inte kunde tvätta sig och tvålen hon hittade? Vad tror du hon menar med att "det kanske hjälpte mig lite att överleva"?

Brittiska trupper befriar lägret

Lea berättar om befrielsen av lägret.

2) Lyssna till Lea när hon berättar om befrielsen, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 2a. Lea och Rachel gjorde allt de kunde för att rädda sin vän Bronka som var sjuk. Vad var det som hände den 14 och 15 april som gjorde att de kastades mellan hopp och förtvivlan?

Vi planerar att åka till Sverige

Lea berättar om tiden i uppsamlingslägret vid Bergen-Belsen, och beslutet att hämta sin syster i Polen och sedan ta sig till Sverige.

3) Lyssna till Lea när hon berättar om planerna att åka till Sverige, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 3a. I uppsamlingslägret efter befrielsen skrev Lea och Rachel till en släkting i Köpenhamn. Hur kände de till adressen?

  • 3b. Varför var det farligt för Lea att resa till sin syster, och hur tog de sig tillbaka till Tyskland?

Jag hämtar min syster

Lea berättar om resan till Polen, dit hon åkte för att hämta sin syster Miriam.

4) Lyssna till Lea när hon berättar om när hon hämtar sin syster, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 4a. Vad berättar Lea om vad det betydde för henne och systern att de hade släktingar i livet i Köpenhamn?

Livet i Sverige

Lea berättar om resan till Sverige den 6 maj 1946, och livet efter kriget.

5) Lyssna till Lea när hon berättar om livet i Sverige, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 5a. Från slutet av 1980-talet började Lea berätta om sina erfarenheter på skolor. Varför gjorde hon det? Vad tänker du kring hennes beslut att berätta, och vilken betydelse har det för dig och andra tror du?

6) Läs om krigsslutet och det som hände de människor som befriades från olika läger i texten Krigsslutet och befrielsen. Svara sedan på frågan.

  • 6a. Efter kriget firade länderna runt om i Europa. Men många människor hade inte någon familj eller ett hem att återvända till. Varför var det så, och hur hanterade man situationen?

Föregående avdelning
I olika läger 1943-1945
Nästa avdelning
Foton och dokument

Extra material