I olika läger 1943-1945

Jag var där.

Efter en tid i gettot skickades Lea och hennes syskon till olika tvångsarbetsläger. I lägret dit Lea kom fanns kvinnliga SS-vakter som hånade och slog fångarna.

I december 1944, när de sovjetiska trupperna var på frammarsch, stängdes tvångsarbetslägret. Lea och de andra fångarna tvingades då marschera i två veckor till Bergen-Belsen i den stränga januarikylan.

Lea Gleitman (1924), Polen

Lea Gleitman (1924), Polen

Här funderar du kring Leas upplevelser i lägren

Vi kommer till olika läger

Lea berättar om transporten till tvångsarbetslägret i Gräben bei Striegau i dåtidens östra Tyskland.

1) Lyssna till Lea när hon berättar om det hon upplevde i olika läger, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Lea transporterades till ett tvångsarbetsläger i dåtidens östra Tyskland och skildes från sin bror, syster och kusin. De lyckades skicka några brev till varandra. När Leas bror skrev att han råkat ut för en olycka berättar Lea att hon förstod att han inte skulle klara sig. Vad menar hon med det?

Tvångsarbete i Gräben bei Striegau

Lea berättar om arbetet i lägret och de kvinnliga SS-vakterna.

2) Lyssna till Lea när hon berättar om tvångsarbete i Gräben bei Striegau, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. De kvinnliga SS-vakterna i Gräben bei Striegau beskrivs som grymma av Lea. Varför reagerar hon så starkt tror du?

  • 2b. Lea berättar att hon och de andra fångarna i arbetslägret försökte att överleva som människor och behålla sin värdighet. Kan du ge några exempel på vad de gjorde?

Dödsmarschen mot Bergen-Belsen

Lea berättar om den så kallade dödsmarschen till Bergen-Belsen.

3) Lyssna till Lea när hon berättar om dödsmarschen, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 3a. Vad hände år 1944 som fick Lea och hennes vänner att nästan förlora hoppet?

  • 3b. Lea berättar om något som hon kallar en dödsmarsch. Vad var detta och varför kallar hon det så?

Extra material