Instängd i gettot 1944

Jag var där.

1944 beordrades judarna att bära en sexuddig gul davidsstjärna på ytterplaggen. Snart tvingades de också flytta in i ett getto som inrättats i utkanten av staden. En månad senare fick de order om att samlas vid stationen för deportation.

När Livia och hennes familj gick utmed gatorna på väg mot järnvägsstationen började hon ta farväl av sin hemstad. Ombord på tågvagnen försökte hon se åt vilket håll tåget åkte. Nästa dag insåg hon att tåget anlänt till det ockuperade Polen.

Livia Fränkel (1927), Rumänien/Ungern

Livia Fränkel (1927), Rumänien/Ungern

Här funderar du kring hur livet var för Livia innan hon tvingades flytta till gettot och hur livet var där

Allt i en ryggsäck

Livia berättar om när hon och hennes familj tvingas lämna sitt hem och flytta till gettot.

1) Lyssna till Livia när hon berättar om livet veckorna innan hon och familjen tvingades flytta till gettot, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 1a. Vad kände Livia när hon såg tyska soldater på Sighets gator?

  • 1b. Livias liv förändrades nu drastiskt. Hur fick hon och hennes familj veta att det fanns nya bestämmelser (regler) för judiska invånare?

  • 1c. Vilken var den första regeln? Hur reagerade Livia och hennes familj när de hörde talas om den?

Livet i gettot

Livia berättar om livet i gettot

2) Lyssna till Livia när hon berättar om hur hon tvingades flytta till gettot, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 2a. Vad är mest slående av det Livia berättar om? Motivera ditt svar.

  • 2b. Vilken var nästa order som judarna i gettot fick, och vilka diskussioner ledde den till inom Livias familj?

Deportationen från gettot

Livia berättar om deportationen från gettot.

3) Lyssna till Livia när hon berättar om hur Sighets getton töms och judarna deporteras från staden, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 3a. Hur organiserades deportationen från gettot och vilken uppgift hade Livia under transporten?

Den tyska ockupationen påverkar Sighet

Bildspel om den tyska ockupationen.

Föregående avdelning
Livet förändras 1939-1944
Nästa avdelning
Tiden i läger 1944-1945

Extra material