Tiden i läger 1944-1945

Jag var där.

När Livia och hennes familj kom fram till Auschwitz-Birkenau beordrades männen och kvinnorna att ställa upp i olika led. I selektionen skiljdes Livia och hennes syster Hédi från sina föräldrar.

Systrarna fördes till baracker där andra fångar stod beredda att raka av dem håret. Därifrån föstes de till duschrummet och sedan vidare in i lägret.

En tid efter ankomsten blev Livia och Hédi uttagna till en arbetsgrupp som transporterades till Hamburg där de tvingas utföra slavarbete och bygga provisoriska bostäder åt befolkningen i den sönderbombade staden.

Livia Fränkel (1927), Rumänien/Ungern

Livia Fränkel (1927), Rumänien/Ungern

Här funderar du kring Livia och hennes tid i läger

Ankomsten till Auschwitz-Birkenau

Livia berättar om ankomsten till Auschwitz-Birkenau.

1) Lyssna till Livia när hon berättar om tiden i Auschwitz-Birkenau, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 1a. Vad gör starkast intryck på dig i Livias beskrivning av ankomsten till lägret?

Förflyttning till ett tvångsarbetsläger.

Livia berättar om förflyttningen till ett annat tvångsarbetsläger.

2) Lyssna till Livia när hon berättar om förflyttningen till ett annat läger, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 2a. Vad får du för bild av hur det var att leva i lägret?

Föregående avdelning
Instängd i gettot 1944
Nästa avdelning
Befriad 1945

Extra material