Instängd i gettot 1941-1942

Jag var där.

Max blir hemskickad till Kielce igen när antitankdikena är färdiga. I Kielce är förhållandena i gettot hemska. Familjen har tvingats flytta och det råder stor brist på mat. Max bestämmer sig för att ge sitt ransoneringskort till föräldrarna så att de kan få hans mat och flyr själv till sin broder i Starachowice. 

När Max kommer till Starachowice blir han tvingad av polisen att arbeta åt tyskarna i en ammunitionsfabrik. När tyskarna till slut bestämmer sig för att stänga gettot i Starachowice delas judarna upp i två olika grupper. De som arbetar hamnar i en grupp och kvinnor, äldre och barn i en annan.

Flera av Max kusiner finns i lägret, men hamnar i olika grupper, speciellt . Max kusin, hans favoritkusin, som hade räddat honom från vattnet när han var liten, har råkat ut för en olycka och kan inte längre arbeta åt tyskarna.

Max Safir (1925-2020), Polen

Max Safir (1925-2020), Polen

HÄR FUNDERAR DU KRING HUR LIVET VAR I GETTOT FÖR MAX

Livet i gettot

Max berättar om när han kommer tillbaka till familjen i Kielce och tiden i gettot.

1) Lyssna till Max när han berättar om när han kom hem till familjen och tiden i gettot, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Hur beskriver Max familjens situation i gettot i Kielce?

Flykten till Starachowice-Wierzbnik

Max berättar hur han flydde till sin broder i Starachowice och hur han lurar gendarmer när han smugglar mjöl åt sin broder.

2) Lyssna till Max när han berättar om hur han flyr till sin broder i Starachowice och hjälper honom, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Max blir väldigt glad över sina nya kläder som hans bror gör iordning åt honom. Varifrån kommer kläderna?

  • 2b. Brodern blir väldigt stolt över Max listiga sätt att lura gendarmerna. Hur löser Max situationen med gendarmerna?

På ammunitionsfabriken

Ensam kvar

Max berättar om hur han tvingas arbeta under hårda förhållanden på en ammunitionsfabrik i Starachowice.  Efter ett tag likviderar tyskarna gettot i Starachowice.

3) Lyssna till Max när han berättar om tiden på ammunitionsfabriken och likvideringen av gettot i Starachowice, eller läs motsvarande text.

  • 3a. När gettot ska likvideras delar tyskarna upp judarna i två olika grupper. Varför gör man det och vilka hamnade i respektive grupp?

  • 3b. Max beskriver sin kusin som stor och stark som utfört hårt arbete, trots det mördar tyskarna honom. Varför gör de det?

Gettot och arbetslägren i Starachowice-Wierzbnik

Bildspel om det judiska livet i Starachowice-Wierzbnik och om gettot och arbetslägren som upprättas där under den tyska ockupationen.

  • 4b. I Starachowice-Wierzbnik fanns flera viktiga fabriker där tyskarna tvingade judar att arbeta under svåra förhållanden. Hur beskrivs dessa förhållanden? Ge exempel.

Föregående avdelning
Livet förändras 1938-1940
Nästa avdelning
Tiden i läger 1942-1945

Extra material