Befrielsen och erfarenheter efter krigsslutet 1945

Jag var där.

I maj 1945 befrias arbetslägret Ebensee av amerikanska och brittiska trupper. Max är då så svag av undernäring att han behöver ligga på ett provisoriskt sjukhus i lägret.

Till slut blir Max bättre och kommer via Tyskland till Italien, där han hamnar i ett uppsamlingsläger för före detta fångar. När han inser att ingen i hans stora familj överlevt, bestämmer han sig till slut för att följa sin pojkdröm och flytta till Israel (dåvarande brittiska mandatet Palestina).

I Israel gifter sig Max. Hans fru vill flytta till Sverige, där hennes syster bor. Därför flyttar Max med sin fru och sina två barn till Sverige. Han arbetar och försöker bli en del av det svenska samhället. Max arbetar hårt, men märker snart att även i Sverige finns antisemitism.

Max Safir (1925-2020), Polen

Max Safir (1925-2020), Polen

HÄR FUNDERAR DU KRING BEFRIELSEN OCH DET SOM HÄNDE MAX EFTER KRIGSSLUTET

Lägret befrias

Max berättar om när lägret befrias av amerikanska och brittiska trupper och sin tid i sjuksängen.

1) Lyssna till Max när han berättar om den första tiden efter befrielsen i lägret Ebensee, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Läkaren som hjälper Max säger något viktigt till Max för att han ska fortsätta kämpa för att överleva. Vad är det han säger och hur kan det ha spelat roll?

Mot ett nytt hemland

Max berättar om hur han bestämmer sig för att lämna Europa och åka till Israel (dåvarande brittiska mandatet Palestina).

2) Lyssna till Max när han berättar om beslutet att resa till Israel (dåvarande brittiska mandatet Palestina), eller läs motsvarande text.

  • 2a. Vilka orsaker nämner Max som anledning till att han till slut bestämmer sig för att lämna Europa och flytta till Israel?

Resan till Sverige

Max berättar om sin första tid i Sverige och hur man möter antisemitism även i Sverige.

3) Lyssna till Max när han berättar om sin första tid i Sverige, eller läs motsvarande text.

  • 3a. Varför väljer Max att flytta till Sverige?

  • 3b. Max försöker bli en del av det svenska samhället, men han upptäcker att antisemitismen finns kvar även i Sverige. Vilket exempel ger Max på vad han har fått höra i Sverige?

Föregående avdelning
Tiden i läger 1942-1945
Nästa avdelning
Foton och dokument

Extra material