Tiden i läger 1942-1945

Jag var där.

Max fortsätter arbeta i ammunitionsfabriken. Ibland lyckas han ordna lite mat till sig och sina medfångar. En dag deporteras Max och de andra utan att veta vart de är på väg. Till slut kommer de fram till Auschwitz-Birkenau. 

I Auschwitz arbetar Max tillsammans med andra, och han blir ganska duktig på att förstå hur man rör sig inom de olika arbetsgrupperna. Men vid ett tillfälle blir han påkommen av kapon med att ha stulit bröd, och han blir svårt misshandlad.

Max inser att om han ska ha en chans att överleva så behöver han komma bort ifrån Auschwitz. En dag tvingas han ut på en dödsmarsch mot koncentrationslägret Mauthausen i Österrike. Fångarna får gå flera mil i taget, tågtransport ordnas bara korta sträckor.

Från Mauthausen blir han placerad i arbetslägret Ebensee. Där måste han och de andra fångarna arbeta väldigt hårt samtidigt som de får alldeles för lite näring. Max märker hur hans krafter börjar ta slut och han börjar bli för svag för att orka arbeta.

Max Safir (1925-2020), Polen

Max Safir (1925-2020), Polen

Här funderar du kring hur situationen var för Max olika läger

Livet i arbetslägret

Max berättar om situationen i arbetslägret i Starachowice.

1) Lyssna till Max när han berättar om situationen i arbetslägret i Starachowice, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Max kommer på flera olika sätt att förbättra sina chanser att överleva. Vad är det viktigaste som Max och hans medfångar hela tiden försöker få extra av?

  • 1b. Trots att Max är listig hjälper det inte utan han blir till slut påkommen. Vad säger Max om det som händer efter att han blivit påkommen?

Till Auschwitz-Birkenau

Max berättar om deportationen till Auschwitz-Birkenau. 

2) Lyssna till Max när han berättar om deportationen till Auschwitz-Birkenau, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Max vill först inte tatuera sig i lägret, men han ändrar sig till slut trots att det gör ont. Vad är det som får honom att ändra sig?

Mitt arbetslag

Max berättar om sin tid i lägret Auschwitz-Birkenau och hur han hittade sätt att överleva för stunden.

3) Lyssna till Max när han berättar om sin tid i lägret Auschwitz-Birkenau, eller läs motsvarande text.

  • 3a. Max får stryk av en "blockälteste" som även kallades "kapos". Vilken roll hade egentligen en kapo? (Om du är osäker kan du använda sökfunktionen på sidan).

Till Österrike

Max berättar om hur han till slut tvingas iväg på en dödsmarsch. Till slut kommer han till koncentrationslägret Mauthausen.

4) Lyssna till Max när han berättar om dödsmarschen och deportationen till koncentrationslägret Mauthausen, eller läs motsvarande text.

  • 4a. Precis innan Max tvingas iväg på en "dödsmarsch" mot Österrike lyckas han göra något som kanske räddade honom. Vad är det han får med sig innan han lämnar Auschwitz-Birkenau?

I Ebensee arbetsläger

Max berättar om sin tid i arbetslägret Ebensee, ett underläger till Mauthausen. Max tvingas arbeta hårt men blir allt svagare av hunger.

5) Lyssna till Max när han berättar om sin tid i arbetslägret Ebensee, eller läs motsvarande text.

  • 5a. När Max kommer till Ebensee måste han göra ett svårt "val" när en person vill byta något med honom. Men var det verkligen ett val? Försök motivera varför Max till slut gick med på bytet.

Koncentrationslägret Ebensee

Bildspel om koncentrationslägret Ebensee, ett underläger till Mauthausen. I Ebensee användes fångar som slavarbetare och levnadsförhållanden var hårda.

6) Se bildspelet som berättar om koncentrationslägret Ebensee, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan.

  • 6a. Vad var huvudsyftet med koncentrationslägret Ebensee?

Extra material