I Gulag-läger 1950-1953

Jag var där.

Efter krigsslutet gifte sig Oskar med Nina och paret bosatte sig i Sarny. De fick en dotter, Sonia, och Oskar startade ett litet företag i staden.

En dag började NKVD (sovjetiska hemliga polisen) komma med anklagelser mot Oskar. Han fördes till fängelse och transporterades sedan till Gulag-lägren i Kolyma i nordöstra Sibirien.

Tre år senare, 1953, blev Oskar fri från lägren. 1955 föddes parets son, Michael. Familjen ville flytta till Polen men ansökan om tillstånd att lämna Sovjetunionen avslogs.

Oskar och hans familj kom slutligen till Polen 1959. Tio år senare, 1969, ökade antisemitismen i Polen på nytt och Oskar och Nina beslutade att immigrera till Sverige.

 

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Oskar Tojzner (1923-2019), Polen (nuvarande Ukraina)

Här funderar du kring det som hände Oskar efter andra världskrigets slut

I fängelse hos sovjetisk säkerhetspolis

Oskar berättar om hur han arresteras av sovjetisk säkerhetspolis, NKVD.

1) Lyssna till Oskar när han berättar om hur han arresterades av sovjetisk säkerhetspolis, NKVD, och tiden i Gulag, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

1945 gifte sig Oskar med Nina och de fick en dotter. De hade planer och drömmar för framtiden men plötsligt slogs allt i kras. Sätt dig in i det som drabbade Oskar och hans familj.

  • 1a. På vilka grunder arresterades Oskar och sattes i fängelse? Hur reagerade Oskar på anklagelserna?

Tre år i läger i Sibirien

Oskar berättar om tiden i Gulag-lägren.

2) Lyssna till Oskar när han berättar om tiden i Gulag-lägren, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

Fakta om Gulag-lägren

Efter oktoberrevolutionen 1917 skapades särskilda läger för politiska motståndare. 1929 började Sovjetunionens ledare Josef Stalin bygga ett större system av läger som stöd för landets industrialisering.

Till lägren skickades kriminella men även politiska motståndare som anklagades för påstådda brott. Fångarna användes som slavarbetare vid storskaliga byggprojekt och för att ta till vara på olika naturresurser, till exempel guld, kol och timmer.

Gulag, som fång- och arbetslägersystemet kallades, användes främst för att få kontroll över befolkningen. Miljontals oskyldiga människor fängslades och tvingades till hårt arbete under fem till tjugo år i lägren.

Fångarna arbetade utomhus och i gruvor, i otillgängliga områden och vid polcirkeln utan att ha lämpliga kläder, verktyg, skydd, mat eller ens rent dricksvatten. Ibland togs även barnen till fånglägren, och placerades i särskilda baracker.

Barn som föddes i fånglägren var kvar hos sina mammor tills de blev cirka två år och förflyttades sedan till barnhem som förvaltades av säkerhetspolisen, NKVD.

Åren 1929-1953 uppgick det totala antalet tvångsarbetare i Sovjetunionen till över tjugoåtta miljoner. Efter Stalins död 1953 började lägren avvecklas. 1986 stängdes de för gott.

Förkortningen Gulag (ryska ГУЛАГ, Glavnoje upravlenije ispravitelno-trudovych lagerej) betyder ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger”. 

Källor:
Nationalencyklopedin, Gulag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gulag (hämtad 16 May 2016).

“Gulag: Soviet Prison Camps and Their Legacy”, National Resource Center for Russian, East European and Central Asian Studies, Harvard University.

De sovjetiska lägrens historia (“History of the Soviet Camps”), Stockholm, 2004

  • 2a. Oskar fördes till ett Gulag-läger i Sibirien. Vad hände som tvingade honom att fly därifrån?

  • 2b. Efter frigivningen från Gulag tog det ytterligare ett år innan Oskar fick återvända till sin fru och dotter. Varför?

Detta intyg om frigivning överlämnades till Oskar av lägerchefen i Gulag-lägret. Av anteckningarna framgår det att Oskar varit en bra arbetare och därför frigavs några månader tidigare än beräknat. Texten på intyget lyder: ”Intyg överlämnat till Oskar Tojzner, född 1923, Dąbrowica. Nationalitet: Jude, sovjetisk medborgare. Dömd av särskild lägerdomstol. Ska placeras i Arbets- och korrektionsläger ”BP”. MVD [inrikesministeriet] SSSR, 23 augusti 1950, anklagad enligt paragraf 19-84. Dömd till 3 år. Tidigare inte dömd. Frigiven 8 mars 1952. Vill återvända till Rovno [Równe]." På intygets baksida finns ett foto på Oskar och en stämpel.

Till Polen och vidare till Sverige

Oskar berättar om svårigheterna med att lämna Sovietunionen och om emigrationen till Sverige.

Nina, Michael, Sofia och Oskar i Legnica, Polen, i början av 1960-talet.

3) Lyssna till Oskar när han berättar om svårigheterna med att lämna Sovjetunionen och emigrationen till Sverige, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna.

  • 3a. 1955 Oskar ansökte familjen om att få lämna Sovjetunionen men ansökan avslogs. Hur löste sig situationen?

  • 3b. I Polen byggde Oskar åter upp ett liv för sig och sin familj och planerade för framtiden. Vad hände i Polen 1968 som gjorde att familjen ansökte om att få emigrera?

Föregående avdelning
Tillbaka hem 1945
Nästa avdelning
Foton och dokument

Extra material