M5-3_oskar_tojzner

Detta intyg om frigivning överlämnades till Oskar av lägerchefen i Gulag-lägret. Av anteckningarna framgår det att Oskar varit en bra arbetare och därför frigavs några månader tidigare än beräknat. Texten på intyget lyder: ”Intyg överlämnat till Oskar Tojzner, född 1923, Dąbrowica. Nationalitet: Jude, sovjetisk medborgare. Dömd av särskild lägerdomstol. Ska placeras i Arbets- och korrektionsläger ”BP”. MVD [inrikesministeriet] SSSR, 23 augusti 1950, anklagad enligt paragraf 19-84. Dömd till 3 år. Tidigare inte dömd. Frigiven 8 mars 1952. Vill återvända till Rovno [Równe]." På intygets baksida finns ett foto på Oskar och en stämpel.